Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag till nya föreskrifter. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger härmed vårt yttrande enligt Näringsdepartementets remiss den 8 november 2021.

Utredningens huvudförslag

Energigas Sverige är positiva till utredningens huvudförslag, med vissa förbehåll och synpunkter som redogörs i ovan remiss.