Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, representerar 160 medlemsföretag med verksamhet inom biogas, fordonsgas, naturgas, gasol och vätgas. Våra medlemmar finns inom både offentlig och privat sektor.

Energigas Sverige tackar för inbjudan att lämna synpunkter på rubricerad skrivelse och väljer i vårt remissvar att fokusera på Åtgärdsområde 3 (kväveoxider, transportsektorn).

Utifrån de generella beskrivningar och övergripande förslag som ges har vi inga synpunkter att förmedla gällande Åtgärdsområde 1 (ammoniak, jordbrukssektorn) och Åtgärdsområde 2 (kväveoxider, industrisektorn).