Energigas Sverige avstyrker Energimyndighetens grova uppskattning att ca 7 procent av gasen är förnybar. Energigas Sveriges uppskattning är att 60–70 procent av gasen är förnybar (biogas). Energigas Sverige har i mejl till Boverket försett Boverket med uppgifter som styrker det påståendet.