Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, inkommer härmed med synpunkter på rubricerad promemoria.

Energigas Sverige anser att det är viktigt att värna om svensk industri och dess konkurrenskraft på en global marknad. Vår grundinställning är att styrmedel som ska minska t ex. utsläpp och miljöpåverkan ska utformas på ett sådant sätt att de styr mot målen utan att hindra företag från att bedriva konkurrenskraftig verksamhet i Sverige.