Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad promemoria. Vi koncentrerar våra synpunkter kring frågan om ett biogasregister som berör uppdrag 1 och 3. Slutligen lämnar vi några kommentarer på övriga uppdrag.