Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för möjligheten att bidra med synpunkter på rubricerat förslag. Se våra kommentarer i ovan remiss.