Uppgifter

Utbildningsnämnden verkar för att tillgodose gasbranschens behov av säkerhetstekniskt utbildad personal. Det gör nämnden genom att:

  • utforma utbildningsplaner,
  • granska och godkänna utbildningar utifrån utbildningsplanerna. Utbildningarna kan drivas i Energigas Sveriges egen regi såväl som av externa företag,
  • hålla uppdaterad förteckning över godkända utbildningar