Vi på kansliet ser verkligen fram emot att få träffa er alla igen! Det känns oändligt länge sedan vi sågs för givande samtal, utbyte, utställning, intressanta föredrag, roligheter och kanske ett dopp i havet? I dessa oroliga tider är det ännu viktigare att ses och diskutera högaktuella frågor.

Med tanke på utvecklingen i vår omvärld – med den senaste nyheten om att Gazprom stoppar leveranserna till Polen och Bulgarien - ser vi fram emot att ha Samuel Ciszuk från ELS Analysis på scenen. Han ska prata om ”Gasmarknadernas omställning – förändrad roll i förändrat omvärldsläge”. Det är en utmaning att bevaka gasmarknadens omställning med tanke på hur snabbt förändringarna sker och jag ser verkligen fram emot Samuels presentation och den efterföljande frågestunden.

Det är bara ett exempel på högaktuella ämnen som kommer att tas upp under Gasdagarna genom de fler än 40 föreläsningar, debatter och samtal som finns på programmet. Programmet finns på vår webbplats, ta gärna en titt där!

Energigas Sverige får många frågor från journalister om den ryska gasen. För att underlätta har vi tagit fram en Q&A där vi försökt svara på de vanligaste frågorna vi får. Om ni vill ta del av den är ni förstås välkomna att höra av er.

Energigas Sverige har även deltagit vid ett av Näringsutskottets sammanträden tillsammans med Nordion Energi, Energiföretagen Sverige och Drivkraft Sverige. Näringsutskottet var intresserade av att diskutera hur import av rysk energi (gas, olja, kol och uran) kan stoppas. Vi sammanträdet tryckte vi hårt på hur viktig gasen är för Sverige, särskilt för vår industri, och att en utökad biogasproduktion är en viktig lösning på problemet.

I regeringens vårändringsbudget är vi glada för att gödselgasstödet har förstärkts. Syftet är att det ska räcka till en gödselgaspremie på upp till 40 öre/kWh. Detta är mycket bra eftersom biogas som produceras från gödsel ger mer än 100 procent reduktion av klimatpåverkande gaser i livscykeln. Jordbruket minimerar sina klimatutsläpp samtidigt som biogasen kan användas för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn eller industrin. Det innebär dubbel klimatnytta och förstärker försörjningstryggheten, och Biogasmarknadsutredningen visade att det är en kostnadseffektiv klimatåtgärd. Energigas Sverige menar att för att ge ytterligare långsiktighet och investeringstrygghet bör riksdagen anta ett produktionsmål om 10 TWh biogas och andra förnybara gaser till 2030. Det även hög tid att regeringen tillsätter den utredning som föreslogs av Biogasmarknadsutredningen om ett produktionsstöd för andra förnybara gaser med ny teknik – som till exempel DME, vätgas eller syngas.

Att bygga ut produktionen av biogas och andra förnybara gaser ligger helt i linje med EU-kommissionens plan, REPowerEU, där ökad produktion och användning av förnybar gas har identifierats som en viktig åtgärd för att fasa ut beroendet av rysk gas.

Planeringen pågår även inför Almedalsveckan där några av oss kommer att vara på plats. Vi är där söndag till torsdag och deltar gärna om ni ordnar ett seminarium där vår kompetens kan passa. Kontakta i så fall mig! TACK på förhand!

Sist men inte minst – det kommer intressanta event även efter semestern! Ett sådant är Nordic Biogas Conference som i år genomförs i Linköping. Konferensen genomförs i Linköping 4-5 oktober, med en inledande aktivitet på kvällen den 3 oktober och flera intressanta studiebesök som genomförs den 6 oktober. Konferensen genomförs i de olika nordiska länderna och nu har turen kommit till Sverige, där Biogas Research Center, Avfall Sverige och Energigas Sverige tillsammans med organisationer från Finland, Norge, Danmark och Island arrangerar ett mycket spännande och intressant program.

Tag hand om er i dessa svåra tider! Vi ses i Båstad om ett par veckor! Det kommer verkligen att vara energigivande!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet