Program 18 maj

09.00 Registrering och fika hos utställarna

10.00-11.45 Gemensam inledningssession

En energimarknad i förändring

Lokal: Kongresshallen

Hälsning från energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Gasmarknadernas omställning – förändrad roll i förändrat omvärldsläge / Samuel Ciszuk, ELS Analysis
Bottenviken visar vägen för grön industrialisering och tillväxt – Nya investeringar i vätgasinfrastruktur för klimateffektiv omställning till 2030 / Hans Kreisel, Nordion Energi


11.45-13.15 Lunch hos utställarna

12.30-13.15 Föreningsstämma (Lokal: Bjäre Båstad)


13.15-14.45 Parallella sessioner

Vätgas - säkerhet och teknisk utveckling

Lokal: Svea

Storskalig vätgasproduktion och -distribution, erfarenheter och kommande lösningar för svenska förhållanden / Ola Ritzén, Linde
Hydrogen filling stations / Andre Veninga, Orange Gas
Transmission/Distribution / Johan Lidström, Nordion Energi

Gasen som möjliggörare för elektrifiering

Lokal: Bjäre Båstad

Elektrifieringsstrategin - vilken roll har gasen? / Oskar Kvarnström, Regeringskansliet
Elektrifiering via vätgas – vilka parametrar påverkar kostnaden för vätgas? / Simon Öberg, Chalmers
Egen el från biogas ger gården kyla och tryggare energiförsörjning / Lennart E. Bengtsson, Wapnö gård

Branscher i omställning - hur ser framtiden ut?

Lokal: Kongresshallen

El- och fjärrvärmebranschen / Lars Andersson, Energiföretagen Sverige
Stålindustrin / Pär Hermerén, Jernkontoret
Kemiindustrin / Nils Hannertz, IKEM
Fordonsindustrin / Emmi Jozsa, Mobility Sweden
Sjöfarten / Lars Höglund, Furetank Rederi AB, styrelsemedlem i Svensk Sjöfart


14.45-15.15 Fika hos utställarna


15.15-16.30 Parallella sessioner

Vilka är vätgasens utmaningar och hur blir de möjligheter?

Lokal: Kongresshallen

Vätgas i praktiken, möjligheter och begränsningar / Ola Ritzén, Linde
Vätgas ur elsystemsperspektivet / Tobias Rehnholm, Vattenfall
Vätgas – en färgglad och mångsidig energibärare / Per-Arne Karlsson, ST1

Tunga vägtransporter i omställning

Lokal: Svea

LBG till tunga lastbilar / Karl Jivén IVL
Vad har vi i "tanken" – förr, nu och i framtiden / Catherine Löfquist, Bring
Grön vätgas – ett 100% rent och hållbart bränsle / Mikael Antonsson, Everfuel

Förnybar DME - en lösning för fossilfri industri

Lokal: Bjäre Båstad

rDME, a sustainable fuel to de-fossilize the off-grid areas / Søren Jacobsen, Dimeta
Produktionsvägar för DME - biomassaförgasning / Fredrik Granberg, LTU
Förnybar DME i Sverige / Thomas Edvardsen, Flogas
Paneldiskussion


16.30-16.40 Paus


16.40-17.50 Det nya hjärnsnälla arbetslivet

Lokal: Kongresshallen

En introduktion till mental hållbarhet och konsten att jobba hjärnsnällt / Trine Grönlund, Innergi


19.15 Mingel


20.00 Middag


Program 19 maj

09.00-10.15 Gemensam inledningssession

Fit for 55 - from a European perspective

Lokal: Kongresshallen

Giulia Cancian, European Biogas Association, EBA
Ewa Abramiuk-Lété, Liquid Gas Europe
Felicia Mester, Hydrogen Europe


10.15-10.45 Fika hos utställarna


10.45-11.45 Parallella sessioner

Sveriges energiberedskap och dess konsekvenser

Lokal: Kongresshallen

Anders Wallinder, Energimyndigheten
Jakob Gille, Försvarsmakten

Biogasforskning i framkant

Lokal: Bjäre Båstad

Outnyttjade biogaspotentialer i rötrester / Annika Björn del 1, Annika Björn del 2, Linköpings Universitet
Mellangrödor som biogassubstrat – hur hållbart är det? / Sven-Erik Svensson, Sveriges Lantbruksuniversitet
Biogas bästa drivmedlet för klimatet / Marcus Gustafsson, Linköpings Universitet
Modeling power-to-gas technology integrated to biogas plants / Leandro Janke, Sveriges Lantbruksuniversitet


11.45-13.00 Lunch hos utställarna


13.00-14.00 Parallella sessioner

Viktiga svenska industrisatsningar - vilken roll har gasen

Lokal: Kongresshallen

Grön industri kräver biogas / Urban Svensson, Perstorp
Gröna vätgasens roll i stålindustrins omställning / Kajsa Ryttberg-Wallgren H2, Green Steel
Gröna energigaser är nödvändiga för Höganäs klimatomställning / Magnus Pettersson, Höganäs

Gaser inom sjöfarten

Lokal: Bjäre Båstad

Förnybar flytande metan till sjöfart / Karl Jivén, IVL Svenska Miljöinstitutet
Vätgas – vägen till noll emission! / Andreas Bodén, Power Cell

Hur kan vi minska våra metanemissioner?

Lokal: Svea

Förslag till EU-lagstiftning / August Pettersson, Regeringskansliet
Transmission och Distribution / Sonny Colin, Nordion Energi
LNG-terminaler / Michael Lindström, Gasum


14.00-14.20 Fika hos utställarna


14.20-15.55 Gemensam avslutningssession

CCU och CCS - möjlighet för energigaserna?

Lokal: Kongresshallen

Förutsättningar för CCS i Sverige - översikt / Jenny Gode, Profu
Transport och lagring i Nordsjön / Kim Bye Bruun, Northern Lights
Preem CCS & CinfraCap – förutsättningar för CCS på västkusten / Karin Lundqvist, Preem
Bio-CCS på biogasanläggningar / Kaja Voss, Inherit Carbon Solutions

Panel med ungdomspartier

Lokal: Kongresshallen

Representanter från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna

15.55-16.00 Avslutande ord

Lokal: Kongresshallen

Maria Malmkvist, Energigas Sverige