Efter förra årets tragiska mord i Almedalen var det ju inte självklart hur det skulle bli att delta i Almedalen i år. Det kändes därför extra bra att Ing-Marie Wieselgrens svärdotter var på plats och presenterade den nystartade stiftelsen till Ing-Maries minne. Öppenhet, dialog, erfarenhetsutbyte och nätverkande stod högt upp på agendan även i år och det blev några intensiva och givande dagar för de tre av oss som var där. Almedalsveckan genomfördes veckan efter midsommar, istället för första veckan i juli som tidigare år. Det verkar inte ha påverkat engagemanget eller möjligheten till att genomföra lyckade dagar, åtminstone inte om man är intresserad av energifrågor.

I nyhetsbrevet från Almedalen står det att läsa att hållbarhet var det ämne flest evenemang handlade om, därefter vård/omsorg samt klimat/miljö. Eftersom både frågor om hållbarhet, klimat och miljö är tätt sammanlänkande med frågor som rör energi så stämmer det med vår bild av vilka frågor som låg högt upp på agendan. Det var totalt 2 100 evenemang och närmare 5 000 personer i samtal och paneler. Det ligger i paritet med siffrorna från förra året.

Energigas Sverige deltog som talare på flera seminarier där vi pratade om vätgasens möjligheter och utmaningar, biogasens samhällsnyttor, utmaningen med den förlorade skattebefrielsen på biogas och biogasol, energigasernas roll för energiberedskapen och försörjningstryggheten och mycket mer. Däremellan var det möten, både planerade och spontana, och intressanta och givande rundabordssamtal kring energigasernas roll i omställningen och hur viktigt det är att tänka på hela energisystemet och hur alla delar hänger samman. Det är tydligare nu än någonsin.

Innan semestern fick vi även det glädjande beskedet att projekt H2SIPP som CH2ESS vid Luleå Tekniska Universitet har ansökt om, har beviljats medel och nu kan starta. Energigas Sverige är tillsammans med bland andra Nordion Energi, SSAB och AFRY en del av projektet och ser fram emot att vara värd för det första uppstartsmötet som genomförs i början av september. Ett viktigt och spännande projekt som kommer att göra skillnad. Ni kan läsa mer om projektet här

Vi fortsätter även arbetet med vårt innovationskluster BioGenGas, där det finns många spännande idéer och planer på aktiviteter som ska genomföras inom ramen för projektet. BioGenGas har nu en webbplats där ni kan läsa om innovationsklustret som till hälften finanserias av Energimyndigheten och till hälften av gasbranschen.

Före semestern skickade även Energigas Sverige in ett inspel till regeringen bestående av 15 förslag på hur regering och riksdag kan bidra till gasbranschens arbete med att möjliggöra och påskynda Sveriges energi- och klimatomställningen. Inspelet skickades till Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samt Energi- och näringsminister Ebba Busch och finns att läsa här. Flera av åtgärdsförslagen finns även med bland Fossilfritt Sveriges prioriterade åtgärdsförslag, och vi hoppas givetvis att regeringen lyssnar och tar till sig inspelen som de får. Energigas Sverige ska även ge inspel till den energipolitiska inriktningspropositionen som ska tas fram under hösten.

Mycket annat spännande händer under hösten. Energigas Sverige ska anställa en projektledare för vår satsning på säkerhets- och teknikfrågor för vätgas, H2Safety. Tveka inte att kontakta Mattias Hanson om ni är intresserade av att delta i projektet.

Vi ska även under hösten fortsätta arbetet med att uppgradera gasbranschens klimatfärdplan inom ramen för Fossilfritt Sveriges verksamhet. Det kommer att bli ett givande och intressant arbete som vi ser mycket fram emot. Vi kommer även att ge inspel till Energimyndighetens utredning om vätgas, där vi har haft en första avstämning. Självklart kommer vi även att lägga mycket energi på att lösa frågan om skattebefrielsen för biogas och biogasol. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt på vår webbplats och har dialog med våra medlemsföretag kring frågan. Den nya gruppundantagsförordningen är nu antagen och publicerad – en lösning på frågan är därmed inom räckhåll! Det är bara för regeringen att agera! Vi hoppas även att Kommissionen inleder den fördjupade granskningen av statsstödsärendet som fort de är tillbaka från sin semester. Granskningen är ju som bekant en förutsättning för att Sverige ska kunna få tillbaka statsstödsgodkännandena med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2021.

Som sagt, nu varar vi upp och ser fram emot en rolig och givande höst!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet