Men frågan är om inte den politiska symboliken ibland får väga tyngre än värderingen av vilken egentlig effekt beslutet får. Jag tänker på Transportstyrelsens förslag om nya miljözoner som nu diskuteras intensivt i Regeringskansliet. Förlaget innebär att en ny ”emissionsfri” zon ska inrättas i städerna, där enbart el- och vätgasbilar tillåts. Märkligt nog tillåts dock även tunga elhybrider som går på diesel i den här strängaste zonen, vilket få har uppmärksammat i debatten om behovet av ”utsläppsfria” zoner. Ingen regel utan undantag.

Däremot förbjuds gasbilar i den strängaste zonen. Är det en effektiv politik för att minska klimatutsläpp och luftföroreningar? Svaret är tyvärr nej. Antalet rena el- och vätgasbilar är i dag begränsat. En mindre ”utsläppsfri” zon får därför mindre effekt för klimat och luft. Då är det bättre att skapa större ”lågemissionszoner” där gasfordon tillåts, vilket vi framhåller i vårt remissvar. Det innebär att dieselfordon kan ersättas med fordon som drivs på bland annat fordonsgas, el och vätgas som bidrar till mycket låga eller inga emissioner.

Debatten pågår nu för fullt inom och mellan regeringspartierna om hur förslaget ska utformas. Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith har, tillsammans med flera lokala miljöpartister, klargjort i ett debattinlägg att lokala biogasförbud inte bidrar till att lösa de problem som miljözonsförslaget ska åtgärda.

Får vi se mer av miljöpolitisk symbolik eller effektiv klimatpolitik framöver? För en vecka sedan klubbade Riksdagen den nya klimatlagen som säger att Sveriges ”klimatpolitik ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt”. Låt oss hoppas att så blir fallet.

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg. Läs mer om våra aktiviteter under veckan på vår webb. Hoppas vi ses i Almedalen.

Glad Midsommar och skön semester!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet här