Ny statistik som SCB presenterar visar att andelen biogas i fordonsgasen fortsätter att öka, första halvåret 2020 är den uppe i 95,3 procent.

– Målet i gasbranschens klimatfärdplan är att vi ska ha 100 procent biogas i den komprimerade fordonsgasen år 2023. Redan nu närmar vi oss alltså målet, och det är givetvis mycket glädjande. På det här området är Sverige världsledande, det ser lovande ut inför framtiden, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Försäljningen av fordonsgas gick ned något under våren jämfört med samma period förra året, på grund av minskad efterfrågan i spåren av coronapandemin.

Samtidigt håller marknaden för flytande fordonsgas på att ta fart ordentligt i Sverige. Enligt statistiken från SCB ligger försäljningen första halvåret 2020 redan en bra bit över hela förra årets försäljning. Ökningen beror bland annat på att tankstationsnätet byggs ut i snabb takt. Antalet lastbilar som drivs med flytande fordonsgas har också ökat det senaste året. Satsningar som Klimatklivet och Drive LBG driver på utvecklingen. Sammanlagt har 700 lastbilar sökt om investeringsstöd inom de två initiativen. Nyligen lanserade regeringen även en ny miljölastbilspremie, som väntas öka efterfrågan på bland annat gaslastbilar ytterligare.

Andelen biogas i den flytande fordonsgasen ligger för första halvåret 2020 på 47,5 procent, enligt SCB:s statistik.

– Det är jätteroligt att andelen biogas i den flytande fordonsgasen redan är så hög. Det visar att vi är rätt ute i vår klimatfärdplan. Den flytande biogasen är också en viktig pusselbit i gasbranschens resa mot fossilfrihet, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Det görs satsningar på ny produktion av biogas på flera håll i Sverige. En ökande andel förvätskas och blir till flytande biogas, som hittar nya användningsområden inom tunga transporter, industri och sjöfart.

– Biogasmarknadsutredningen föreslår premier till svensk produktion av biogas, med extra tillägg för just förvätskning. Alla utredningens förslag måste nu bli politisk verkstad, så att biogasen och andra förnybara gaser kan fortsätta bidra till Sveriges miljö- och klimatmål, säger Maria Malmkvist.

 

Mer statistik om fordonsgas: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/

Mer om gasbranschens klimatfärdplan: https://www.energigas.se/om-oss/gasbranschens-klimatfaerdplan/

Mer om Drive LBG: www.drivelbg.se

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se

Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se