Fordonsgasförsäljning per månad 2017

Ladda ner bilden

Fordonsgasutvecklingen i Sverige

Ladda ner bilden
Fordonsgas har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet. Till en början bestod den enbart av naturgas men efter biogasens inträde har biogasens andel ökat för varje år. Sedan 2008 har biogasandelen i fordonsgasen varit mer än hälften och år 2016 var den hela 73 procent.

Tankställen för fordonsgas

Ladda ner bilden
I slutet av 2016 fanns det 167 publika tankställen för fordonsgas. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt även 60 icke publika tankställen.

Publika tankställen är tankställen där leveranser sker till allmänheten. Icke publika tankställen är tankställen där leveranser till fordon antingen är svårtillgängliga för allmänheten eller endast är tillgängliga för enskilda kommuner eller företag.

Gasfordon i Sverige

Ladda ner bilden
I slutet av 2016 fanns det 54 439 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 331 bussar, 821 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar.

Mer om fordonsgas och gasbilar