”Gasen rätt väg för svensk industri"

– Det går inte att tillverka stål utan att släppa ut koldioxid. Men om vi kan göra det med mindre utsläpp än konkurrenterna kan vår export göra global klimatnytta. Det menar Maria Sunér Fleming, energiexpert på Svenskt näringsliv i en intervju  i senaste numret av Energigas med tema hållbar utveckling.

Godsägaren Otto von Arnold har alltid strävat efter att skapa ett jordbruk med minsta möjliga miljöbelastning. I dag är han delägare i Jordberga – Sveriges största biogasanläggning som i dag producerar cirka 6 procent av landets biogas.

Full koll på energin i framtidens hus
I kvarteret Hållbarheten i Malmö lever hyresgästerna med en fot i framtiden. Familjen Örtegren är en av testfamiljerna.

Under nästa år får ett 30-tal föräldralösa barn i Tanzania ett nytt hem. Hållbarhet och ekologi visar vägen, nästa steg är en biogasanläggning som ska ge både gas för matlagning och näringsrik gödsel för odling.

Läs senaste numret av tidningen Energigas


Dags att öppna för gaskraften

Just nu finns ett gyllene tillfälle för Energikommissionen att ta med energigasens stora möjligheter som baskraft i diskussionen om vår framtida energiförsörjning, skriver Anders Mathiasson, Energigas Sverige, och Lars Gustafsson, Swedegas.

Energikommissionen som nu ska presenteras blir ett test på hur bärande den så kallade december-överenskommelsen kring energiområdet faktiskt är. Och på regeringens och oppositionens ansvar för det svenska energisystemets framtid. Säker, trygg och hållbar energiförsörjning är avgörande för svensk industri, tillväxt och jobbskapande.

Utbyggnaden av den förnybara elproduktionen, som vindkraft, ger ett fantastiskt positivt tillskott. Produktionen är dock till stor del volatil och behöver kompletteras med annan produktion som kan tillgodose efterfrågan oavsett väder och vind.

Läs mer


Gasdagarna 2015
- Jubileumsdagarna!

Nu kan du anmäla dig till Gasdagarna 2015 som kommer att hållas den 27-28 maj i Malmö. Vi lovar lite extra guldkant dessa dagar då det är vårt jubileumsår - 100 år! Flera intressanta talare har redan tackat ja till att medverka.

Vi känner oss glada att redan nu kunna välkomna:
Ibrahim Baylan, Energiminister (S)
Erik Brandsmaa, Generaldirektör Energimyndigheten
Göran Persson, Ordförande Scandinavian Biogas, tidigare statsminister (S)
Jonas Abrahamsson, Koncernchef E.ON Sverige
Anna Lindstedt, Klimatambassadör Miljödepartementet
Catharina Sikow Magny, Enhetschef, Europeiska kommissionen
Lars-Eric Aaro, VD, LKAB
Per Karlsson, Avd.chef Strategisk utveckling, Borås Energi och Miljö
Lennart Pilskog, generalsekreterare, NGVA Europe
Steve Karlsson, projektledare biogas, Växjö Kommun
Weine Wikvist, VD, Avfall Sverige

Läs mer och anmäl dig här

Välkommen till Gasdagarna 2015 - Jubileumsdagarna Välkommen till våra Jubileumsdagar
- Gasdagarna 2015!
Läs mer och anmäl dig här

Energigas Sverige fyller 100 år!

Nu fyller vi 100 år!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Ett nytt tankställe i Huddinge/Stockholm. Det finns totalt 155 publika gastankstationer i Sverige

Läs mer om kg - den nya enheten för fordonsgas

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se