Gaskraft och förgasning vid politikerbesök på Gobigas

Gaskraft, industrins energibehov, gasturbiner och internationella erfarenheter var vad det tjugotal riksdagsledamöter och näringslivsföreträdare bjöds på vid studiebesök på förgasningsanläggningen i Göteborg den 1 februari.

Studiebesöket arrangerades av Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv och SKGS och var ett av flera initiativ för att öka politikers kunskap om gasens roll i det svenska energisystemet idag och på sikt. Inledningsvis fick deltagarna en beskrivning av industrins energibehov framöver, vilka alternativen är och gaskraftens möjligheter. Frågor handlade om allt från effektbehov, biogasens potential och användningsområden. Siemens produktion av gasturbiner liksom E.ONs europeiska erfarenheter av gaskraft visade på en stor potential men också på en mycket tuff konkurrens och bristande lönsamhet i anläggningar.

Den avslutande rundvandringen på Gobigas visade tydligt den unika anläggningen och den roll som biogas från skogsråvara kan ha i omställningen av energisystemet.


Miljöbästa bil 2016

Gröna Bilister har utsett Miljöbästa bil 2016 och gasbilarna föll väl ut även detta år.

Som bästa företagsbil knep Volvo V60 Bifuel andra priset med bland annat motiveringen superstark, supersnabb och lyxig. Som bästa val för privatbilisten med normal ekonomi kom Skoda Octavia G-TEC på tredje plats med motiveringen lågt pris, hög säkerhet, förnuftigt och klimatssmart.
Till Gröna Bilisters pressmeddelande

Mer biogassatsningar i Klimatklivet

Regeringens satsning Klimatklivet fick under hösten 2015 Naturvårdsverket att bevilja stöd till 97 projekt och sammanlagt 270 miljoner. Av det totala stödet går drygt 50 procent till olika åtgärder inom biogas och fordonsgasområdet.

- Att mer än hälften av det beviljade stödet går till satsningar inom biogas- och fordonsgasområdet visar tydligt att dessa investeringar bedöms som särskilt kostnadseffektiva klimatåtgärder, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Bland beviljade ansökningar återfinns:
- Fem till anläggning av biogasproduktion (90 mkr).
- Fem till förbehandling av matavfall till biogasproduktion (25 mkr)
- Fyra till tankstationer för fordonsgas (12 mkr)
- Två för uppsamling och förbränning deponigas eller metangas (8mkr)
- Ett till konvertering från olja till biogas (0,2 mkr)

Totalt tog Naturvårdsverket emot över 600 ansökningar under hösten. Ny ansökningsperiod är planerad till första kvartalet 2016 men datum inte beslutat. Alla förutom privatpersoner kan söka medel inom Klimatklivet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer. Åtgärder som kan få stöd är enligt Naturvårdsverket konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Stöd ska gå till de åtgärder där investerade medel ger störst klimateffekt.

Mer info och lista med de beslutade stöden finns på Naturvårdsverkets webbplats


Välkommen till Gasdagarna 2016!

Vi sponsrar
Gasdagarna 2016

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

NYA TANKSTÄLLEN
Ett nygammalt tankställe för fordonsgas har öppnats igen, i Uppsala i korsningen på Siktargatan / Kungsängsgatan. Det finns därmed totalt 162 publika gastankställen i Sverige.

Se alla tankställen på Gasbilen

Gas i vardagen

Är du nyfiken på hur energigaserna används i din vardag? Kolla in vårt instagramkonto @gasivardagen!

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se