Gasdagarna 2015
- Jubileumsdagarna!

Nu kan du anmäla dig till Gasdagarna 2015 som kommer att hållas den 27-28 maj i Malmö. Vi lovar lite extra guldkant dessa dagar då det är vårt jubileumsår - 100 år! Flera intressanta talare har redan tackat ja till att medverka.

Vi känner oss glada att redan nu kunna välkomna:
Ibrahim Bylan, Energiminister (S)
Erik Brandsmaa, Generaldirektör Energimyndigheten
Göran Persson, Ordförande Scandinavian Biogas, tidigare statsminister (S)
Jonas Abrahamsson, Koncernchef E.ON Sverige
Anna Lindstedt, Klimatambassadör Miljödepartementet
Catharina Sikow Magny, Enhetschef, Europeiska kommissionen
Lars-Eric Aaro, VD, LKAB
Läs mer och anmäl dig här

Välbesökt industriseminarium

Den 15 januari arrangerade Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv, IKEM och Jernkontoret ett välbesökt industriseminarium. Nu kan du ladda ner presentationerna.

Näringsdepartementet gav regeringens och departementets syn på svensk industris konkurrenskraft. Därefter fick vi från utredningen av Klimatfärdplan 2050 en beskrivning av regeringens 2050-mål och utredningens arbete. Svenskt Näringsliv gav även sin bild av hur en ansvarsfull klimatpolitik i Sverige med mesta möjliga globala klimatnytta kan skapas, som en del av en konkurrenskraftig näringspolitik.

Internationellt sker stora förändringar på energimarknaderna och amerikansk industri har just nu stora konkurrensfördelar tack vare tillgång på billig gas. Amerikanska ambassaden beskrev förändringarna och möjligheterna. Svenskt Näringsliv visade samtidigt hur svenska företag står sig i den internationella konkurrensen och vilka faktorer som spelar in.

Efter lunchen gavs en bild av den svenska gasmarknaden, tillgången på gas och möjligheterna för svensk industri. Representanter från stål-, kemi- och livsmedelsindustrin beskrev dessutom sin användning av gas, vilka alternativen är samt utmaningarna och möjligheterna fram mot år 2050. 

Företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna och Naturskyddsföreningen samtalade avslutningsvis om svensk industris möjligheter, på behovet av tillgänglig energi till konkurrenskraftiga priser samt möjligheterna med gas idag och framöver.
Ladda ner presentationerna


Energigas Sverige fyller 100 år!

Nu fyller vi 100 år!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Välkommen till Gasdagarna 2015 - Jubileumsdagarna Välkommen till våra Jubileumsdagar
- Gasdagarna 2015!
Läs mer och anmäl dig här

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se