Ny tankstation för
fordonsgas i Södertälje

Den 9 september invigde E.ON och OKQ8 tillsammans med Volkswagen ett nytt tankställe för fordonsgas i Södertälje. Detta innebär att biogas numera är tillgänglig på alla Stockholms infartsleder.

- Vi planerar för ytterligare tankställen där man kan tanka biogas i Stockholms län. Men för att lyckas i omställningen med att trycka bort koldioxidutsläppen från de svenska vägarna måste vi ha många med oss. Inte minst kommunerna. Därför utmanar vi nu kommunerna i Stockholms län till att öka andelen fordon som drivs med förnybara bränslen eller el. Om vi ser en ökad marknad, öppnar vi nya tankställen, säger Tina Helin VD för E.ON Gas.


Skralt med biogassatsningar i valmanifesten

En genomgång av riksdagspartiernas valmanifest visar på ett antal initiativ för att stimulera biogasmarknaden. Men det saknas såväl samsyn som helhetsgrepp kring transporternas omställning och biodrivmedlens roll.

Partiernas valmanifest har nu presenterats för väljarna inför valen den 14 september. Energigas Sverige har analyserat vilka satsningar som görs för biogasen i manifesten. Flera bra förslag ges för att öka andelen biodrivmedel såsom biogas i transportsektorn. Men för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta räcker inte förslagen.
- Satsningar på biodrivmedel från skogen, på lokala investeringsstöd till biogasanläggningar och till fler tankstationer är bra. Men jag saknar ett helhetsgrepp på omställningen av transportsektorn och hur vi ska producera och använda mer biodrivmedel. Politiken måste efter valet, helst i enighet, tydligt bidra med ett långsiktigt mål för biogasen och kraftfullt styrmedel på vägen dit, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Läs mer här


Renare sjöfart med gas i tanken

- ny tidning om naturgas.

Många industrier byter nu olja mot naturgas för att minska sina utsläpp. Höganäs använder både naturgas och biogas i produktionen och SSAB lämnar helt oljan för gasol och en satsning på flytande naturgas (LNG).

Tuffare utsläppsregler har fått även sjöfarten att välja naturgas istället för olja. Viking Grace har redan flytande naturgas i tanken och nu satsar även Destination Gotland på färjor med lägre utsläpp.

Idag finns det närmare 50 000 gasfordon i Sverige och flera biltillverkare lanserar nu nya modeller.

Beställ och läs mer i nya tidningen "Naturgas"


Återkallande av gasolflaskor

Gasolflaskor återkallas av Primagaz. Flaskor av modell PK6, PA6 och PA11 utrustade med ventiler med serienummer från 27011401 till 27011422 återkallas på grund av ett misstänkt fabrikationsfel hos tillverkaren av ventilen.

Vid upptäckt av en flaska med ovanstående ventilnummer – tag med den till ditt inköpsställe för att få den ersatt med en ny.

För att identifiera dessa flaskor, se serienumret som är ingraverat på sidan av ventilen.

Läs mer

Biogasportalen

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Gasbilen

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Två nya tankställen på Gotland. Nu finns totalt 154 publika gastankstationer i Sverige

Läs mer om kg - den nya enheten för fordonsgas

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se