Nationell maritim strategi
– ett inspel

Regeringen arbetar just nu på att ta fram en nationellt maritim strategi. Energigas Sverige ser mycket positivt på initiativet och vill med detta inspel uppmärksamma regeringen på miljöpåverkan från sjöfartens förbränning av drivmedel, nya tekniker och bränslen samt behovet av att utreda incitament och styrmedel för att skynda på omställningen.

Läs hela inspelet


Olycka med fordonsgasbil

En gasbil har exploderat vid en mack i Linköping. Föraren befann sig en bit ifrån och skadades lindrigt. Bilen är en Touran Ecofuel. Det är första gången som detta händer i Sverige. 

Länk till artikel om olyckan

Enligt Volkswagen går det ännu inte att slå fast vad som orsakade explosionen i Linköping. Den aktuella bilen hade inte tagits in på verkstad för byte av gastankar. Det har funnits problem med vissa gasdrivna Touran och Passat. En aktion pågår och brev skickas ut löpande. Av 18 000 bilar har Volkswagen skickat brev och åtgärdat 11 000 bilar.

Länk till intervju med Volkswagen


Budgeten får ros och ris

Regeringens vårproposition innehåller såväl några positiva satsningar som flera uteblivna och otydliga besked. Föreslagna skatteförändringar slår hårt och orättvist mot gasanvändande industri.

Stödet för metangasreducering höjs med 120 miljoner under 2016 -2019 och kan inverka positivt på biogasproduktionen i Sverige. Stödet måste dock omfatta alla gödselgasproducenter oavsett storlek för att få effekt och användas fullt ut.

En ny satsning på klimatinvesteringsprogram kan leda till fler investeringar i biogasanläggningar i landets kommuner. Men ska satsningen få fullt genomslag måste regeringen snabbt ge besked om de ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion på sikt. Ett långsiktigt besked om fortsatt skattebefrielse för biogas är en grundförutsättning. Regeringen ger i vårpropositionen inga besked mer än att frågan är under beredning.

Få om ens inga besked ges för omställningen av vägtransporterna. Regeringen säger sig ha påbörjat ett arbete med en vägslitageavgift. Regeringen avser också utreda hur ett bonus malus-system kan utformas men det kommer inte träda i kraft förrän 2017. Inget besked ges om hur omställningen av förmånsbilarna ska fortsätta efter 2016, t.ex. i form av fortsatt reducerat förmånsvärde för de som väljer gasbil som tjänstebil.

I tidigare presenterad skattepromemoria meddelar regeringen att man avser slopa nedsättningen av koldioxidskatt som idag finns för industrier utanför handelssystemet ETS. Förslaget har kritiserats hårt av gasbranschen för att slå både hårt och orättvis mot små och medelstora gasol- och naturgasanvändare i tillverkningsindustrin. Förslaget är direkt industrifientligt och kan leda till såväl neddragningar och nedläggningar av små och medelstora industrier runt om i landet.


Välkommen till Gasdagarna 2015 - Jubileumsdagarna Välkommen till våra Jubileumsdagar
- Gasdagarna 2015!
Läs mer och anmäl dig här

Energigas Sverige fyller 100 år!

Nu fyller vi 100 år!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Ett nytt tankställe i Huddinge/Stockholm. Det finns totalt 155 publika gastankstationer i Sverige

Läs mer om kg - den nya enheten för fordonsgas

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se