Nytt Klimatinvesteringsstöd
att söka

I och med att riksdagen röstade igenom regeringens budget är det nu klart med ett nytt Klimatinvesteringsstöd. 125 miljoner kronor finns att söka för i år och ska fördelas till projekt som ger största möjliga klimatnytta.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ansvara för stödet och skriver att åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Här finns förhoppningsvis stora möjligheter inom hela energigasområdet. Av det tidigare klimatinvesteringsprogrammet gick en stor del till biogasanläggningar och gastankstationer.

Alla förutom privatpersoner kan söka stödet - kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Första omgången ansökningar ska vara inskickade till länsstyrelsen senast 15 september så det är snabba puckar som gäller.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats


Almedalsveckan 2015 - läs om Energigas Sveriges arrangemang!

Almedalsveckan inleddes söndag 28 juni och avslutades 5 juli. Energigas Sverige var på plats och arrangerade eller samarrangerade en rad seminarier under veckan.

Intresset är stort för energigasernas roll i samhället och i energiomställningen. Efterfrågan på biogas och fordonsgas i transportsektorn ökar liksom industrins intresse att ställa om från olja till naturgas eller gasol. Samtidigt beställer fler rederier nya fartyg med LNG-drift.

Den här utvecklingen speglades väl under Almedalsveckan med ett flertal seminarier och debatter om energigasernas roll idag, framtiden, möjligheterna och utmaningarna.

Läs mer om alla våra seminarier


Olycka med fordonsgasbil

Volkswagens tekniker i Tyskland har nu genomfört en undersökning av den gastank som skadades i samband med explosionen i en gasdriven Touran i Linköping den 5 maj.

Den preliminära orsaken till explosionen bedöms vara kraftig korrosion som försvagat tankens plåttjocklek. Det fanns också en buckla på tanken och den har uppstått av någon form av yttre påverkan. Denna skada kan också ha bidragit till den inträffade händelsen. Fortsatta analyser pågår.

Som tidigare meddelats har Volkswagen genomfört en återkallningsaktion gällande korrosion på gastankarna på aktuell bilmodell och där har bilägare kontaktats brevledes vid två tillfällen 2012 och 2013 med uppmaning att komma in med bilen till auktoriserad Volkswagen-verkstad för åtgärd. Ett fåtal bilägare valde att inte lämna in sin bil och den aktuella bilen var en av dessa.

Volkswagen har efter incidenten gjort ytterligare insatser för att säkerställa att samtliga bilar tagits till verkstad för inspektion och åtgärd. Detta med gott resultat.


Energigas Sverige fyller 100 år!

Nu fyller vi 100 år!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Ett nytt tankställe i Huddinge/Stockholm. Det finns totalt 155 publika gastankstationer i Sverige

Läs mer om kg - den nya enheten för fordonsgas

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se