Budgeten får ros och ris

Regeringens vårproposition innehåller såväl några positiva satsningar som flera uteblivna och otydliga besked. Föreslagna skatteförändringar slår hårt och orättvist mot gasanvändande industri.

Stödet för metangasreducering höjs med 120 miljoner under 2016 -2019 och kan inverka positivt på biogasproduktionen i Sverige. Stödet måste dock omfatta alla gödselgasproducenter oavsett storlek för att få effekt och användas fullt ut.

En ny satsning på klimatinvesteringsprogram kan leda till fler investeringar i biogasanläggningar i landets kommuner. Men ska satsningen få fullt genomslag måste regeringen snabbt ge besked om de ekonomiska förutsättningarna för biogasproduktion på sikt. Ett långsiktigt besked om fortsatt skattebefrielse för biogas är en grundförutsättning. Regeringen ger i vårpropositionen inga besked mer än att frågan är under beredning.

Få om ens inga besked ges för omställningen av vägtransporterna. Regeringen säger sig ha påbörjat ett arbete med en vägslitageavgift. Regeringen avser också utreda hur ett bonus malus-system kan utformas men det kommer inte träda i kraft förrän 2017. Inget besked ges om hur omställningen av förmånsbilarna ska fortsätta efter 2016, t.ex. i form av fortsatt reducerat förmånsvärde för de som väljer gasbil som tjänstebil.

I tidigare presenterad skattepromemoria meddelar regeringen att man avser slopa nedsättningen av koldioxidskatt som idag finns för industrier utanför handelssystemet ETS. Förslaget har kritiserats hårt av gasbranschen för att slå både hårt och orättvis mot små och medelstora gasol- och naturgasanvändare i tillverkningsindustrin. Förslaget är direkt industrifientligt och kan leda till såväl neddragningar och nedläggningar av små och medelstora industrier runt om i landet.


Både gas och el behövs

Diskussionen kring vilka alternativ som bör ersätta bensin och diesel i transportsektorn är stundvis intensiv och många gånger ställs ett bra alternativ mot ett annat. Just nu är det eldrift mot fordonsgasdrift som får igång vissa aktörer, inte minst på tidningarnas debattsidor. Nyligen på SvDs Brännpunkt, Borås Tidning och Skaraborgs länstidning.

Energigas Sveriges inställning är att både el och gas behövs liksom etanol, RME och andra bra alternativ. De har alla sina fördelar men bara för att man föredrar ett alternativ behöver man inte ifrågasätta övriga.

Fördelarna med just fordonsgas är dels att det är ett utmärkt drivmedel där den helt förnybara biogasen utgör över 60 procent. Produktion och användning av biogas minskar kraftigt utsläppen av såväl växthusgaser som hälsofarliga ämnen. Genom att producera biogas tar vi dessutom på ett resurseffektivt sätt hand om vårt avfall och sluter kretsloppet. Från våra hushåll, livsmedelsindustrier, lantbruk och i skogen produceras naturligt avfall - som istället för att förbrännas kan användas som drivmedel till bilar, bussar och lastbilar. Även riktigt tunga lastbilar kan numera köras på flytande fordonsgas.
Stora investeringar har de senaste decennierna gjorts i kommuner runt om i Sverige för att bygga upp såväl biogasproduktion som användning av gasfordon. Dessa investeringar är viktiga att värna och bör om man tänker rent ekonomiskt inte slarvas bort genom att nu helt satsa på andra alternativ.
Marknaden för fordonsgas är dock fortfarande ung och ganska liten i förhållande till den stora bensin- och dieselmarknaden som under det senaste seklet byggts upp. Idag finns 155 tankstationer för gas, vilket är långt ifrån de tusentals bensinstationerna runt om i landet. Gastankstationerna är dock koncentrerade till storstadsregionerna där det bor flest människor samtidigt som en positiv marknadsutveckling sker även i norra Sverige.

En annan fördel med att satsa på fordonsgas är att det pågår en riktig gasrevolution för transporter, inte bara i Sverige utan i hela världen. Allt fler fordonstillverkare ser detta och följer upp med nya modeller. Helt nyligen kom Volvo med två nya gasbilsmodeller och både Scania och Volvo lastvagnar liksom övriga lastbilstillverkare satsar stort på gasmodeller. Även sjöfarten ser stora fördelar med gasdrift.

Marknaden för biogas och fordonsgas är dock under hård press just nu och många producenter och distributörer kämpar med lönsamheten. Lågt oljepris och kortsiktiga politiska styrmedel hjälper inte till. Vad som behövs är politiska nationella satsningar som stimulerar både produktion av biogas och användning av gasfordon. Och även kommunala och regionala mål samt upphandlingar med krav på biogas kommer även fortsättningsvis att spela en viktig roll.

Anders Mathiasson

Välkommen till Gasdagarna 2015 - Jubileumsdagarna Välkommen till våra Jubileumsdagar
- Gasdagarna 2015!
Läs mer och anmäl dig här

Energigas Sverige fyller 100 år!

Nu fyller vi 100 år!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Ett nytt tankställe i Huddinge/Stockholm. Det finns totalt 155 publika gastankstationer i Sverige

Läs mer om kg - den nya enheten för fordonsgas

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se