Dags för nytt industriseminarium

Varför inte starta det nya året med en spännande och informationsrik heldag om industri, energi och konkurrenskraft samt gasens roll. 15 januari i Stockholm, kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.

Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv, IKEM och Jernkontoret hälsar välkomna till ett nytt industriseminarium.

Näringsdepartementet ger regeringens och departementets syn på svensk industris konkurrenskraft. Därefter får vi från utredningen av Klimatfärdplan 2050 en beskrivning av regeringens 2050-mål och utredningens arbete. Svenskt Näringsliv ger även sin bild av hur en ansvarsfull klimatpolitik i Sverige med mesta möjliga globala klimatnytta kan skapas, som en del av en konkurrenskraftig näringspolitik.

Internationellt sker stora förändringar på energimarknaderna och amerikansk industri har just nu stora konkurrensfördelar tack vare tillgång på billig gas. Amerikanska ambassaden beskriver förändringarna och möjligheterna. Svenskt Näringsliv visar samtidigt hur svenska företag står sig i den internationella konkurrensen och vilka faktorer som spelar in.

Efter lunchen ges en bild av den svenska gasmarknaden, tillgången på gas och möjligheterna för svensk industri. Representanter från stål-, kemi- och livsmedelsindustrin beskriver dessutom sin användning av gas, vilka alternativen är samt utmaningarna och möjligheterna fram mot år 2050. 

Industrins utveckling och konkurrenskraft påverkas även av den politiska agendan. Företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna och Naturskyddsföreningen samtalar om svensk industris möjligheter, på behovet av tillgänglig energi till konkurrenskraftiga priser samt möjligheterna med gas idag och framöver.
Läs mer och anmäl dig här


Gasen bör finnas med i Energikommissionens diskussioner

Energiminister Ibrahim Baylan (S) påbörjar nu arbetet med att ta fram direktiv för en kommande energikommission. Den 17 november träffade han företrädare för energibranschorganisationerna, däribland Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Genom att träffa olika aktörer vill energiministern ta del av förväntningarna som finns på hur kommissionen ska arbeta samt hur en framtida energiöverenskommelse bör se ut.

- Kommissionen måste ha ett öppet förhållningssätt och sträva efter en helhetssyn. Dagens energisystem handlar om så mycket mer än bara el. Energimarknaden blir allt mer integrerad och sammanlänkad - med en rad positiva synergier till följd. Gasens bidrag i det svenska energisystemet är ett tydligt sådant exempel, menar Anders Mathiasson.

Anders Mathiasson lyfte under mötet även upp den stora potential som finns för gas i Sverige och de olika användningsområdena inom industri, för landtransporter och inom sjöfarten.

- Nya gasterminaler och regionala gasnät bidrar till helhetslösningen samtidigt som de möjliggör omställning för industri och transporter liksom en utveckling av biogasmarknaden. Även gasnätens bidrag till lagring av överskott av förnybar elproduktion blir allt mer aktuellt liksom möjligheten att använda gaskraft som alternativ balanskraft vid en utökad produktion av volatila förnybara energikällor, säger Mathiasson.


Biogasportalen

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se