Dags att debattera gasens bidrag i valrörelsen

– välkommen till politisk debatt i Malmö, Linköping och Göteborg.

Hur kan vi minska utsläppen från transporterna och från industrin, ställa om till fossilfrihet och samtidigt behålla konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen? Hur ser toppkandidaterna på möjligheterna och utmaningarna? Vad skiljer partierna åt? Vilka besked ger de väljarna?

Välkommen till tre regionala debatter på tema energipolitik, omställning och gasens bidrag. Politiker från fyra partier medverkar.

Malmö, 28 aug kl. 11.00 – 13.00
Linköping, 2 sep kl. 11.00 – 13.00
Göteborg, 3 sep kl. 11.00 – 13.00

Debatterna är öppna för alla intresserade, kostnadsfria och inkluderar en enklare avslutande lunch.
Mer information om plats, innehåll, medverkande och anmälan finns här.


Förlängd skattebefrielse till och med 2015

EU-kommissionen har nu givit sitt godkännande till förlängd skattebefrielse för biogas och andra höginblandade biodrivmedel till och med utgången av år 2015.

Biogasen är idag befriad från energi- och koldioxidskatt, vilket enligt EU-regelverket betraktas som statsstöd. Kommissionens tidigare statsstödsgodkännande för skattebefrielsen löpte ut den 30 april 2014. Därför ansökte regeringen i våras om godkännande till förlängning av skattebefrielsen till och med 31 december 2015. Det godkännandet har nu regeringen fått.

- Kommissionens godkännande var väntat och det är förstås glädjande att vi nu äntligen fått det på papper, säger Anders Mathiasson och tillägger:
- Samtidigt befinner vi oss fortfarande i den orimliga situationen att marknaden inte vet vilka spelregler som gäller efter 2015. Nu krävs handlingskraft och snabba beslut för att forma långsiktiga effektiva styrmedel för biodrivmedel. En ny klimatstyrd kvotplikt måste utredas i nära samarbete med branschen. Vårt förslag till klimatcertifikat är ett bidrag i den diskussionen.
- Ökad produktion och användning av biogas är en viktig åtgärd för att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men elfte timmen är sedan länge passerad. För att inte tappa fart behöver regeringen se till att incitament och styrmedel kommer på plats omgående, säger Anders Mathiasson.


Biogasportalen

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Gasbilen

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Två nya tankställen på Gotland. Nu finns totalt 154 publika gastankstationer i Sverige

Läs mer om kg - den nya enheten för fordonsgas

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se