Biogas ett riktigt klimatkliv

Klimatklivet – regeringens investeringsstöd för lokala och regionala klimatinvesteringar som presenterades i våras ser ut att kunna ge en hel del inom biogasområdet.

Naturvårdsverket har tagit de första besluten inom den första ansökningsomgången och bland myndighetens beslut finns förbehandlingsanläggningar för matavfall i Eskilstuna och i Falköping, uppförande av lantbruksbaserad biogasproduktion i Stigtomta och Strängnäs samt gastankstationer i Blekinge, Kronoberg och Uppsala. Total beviljas drygt 93 miljoner kronor till investeringar inom biogasområdet av den totala summan på 123 mkr för denna omgång.

- Detta är ett tydligt bevis på att produktion och användning av biogas är ett effektivt sätt att minska utsläppen och bidra till Sveriges klimatarbete, säger Anders Mathiasson, vd Energigas Sverige.

Klimatklivet uppgår under år 2015 till 125 mkr och under år 2016 - 2018 finns 600 mkr årligen avsatta. Stöd ska i första hand ges till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av utsläpp per investerad krona och bidra till att öka takten för att nå Sveriges klimatmål med inhemska åtgärder. De investeringar som nu beviljats stöd ger en förväntad minskning av utsläpp på 40 000 ton koldioxidekvivalenter per år.

Naturvårdsverket arbetar just nu vidare med fler beslut som väntas presenteras inom några veckor.

Hela listan över beslut från första ansökningsomgången finns här


Lansering av den nationella biogasstrategin

Välkommen till lanseringen av den nationella biogasstrategin i Stockholm den 1 december!

Under det senaste året har vi, i ett unikt samarbete med ett 20-tal aktörer, tagit fram en strategi för hur biogasen kan bidra till de energi- och klimatpolitiska målen, till att skapa nya jobb och utveckla ny teknik. Strategin lanseras den 1 december och Mattias Goldmann, VD på 2030-sekretariatet, lotsar oss genom programmet.

Vi ser fram emot en spännande eftermiddag! Biogasstrategin presenteras och det blir diskussioner där industrirepresentanter, biogasproducenter, politiker, opinions-bildare och energiföretag ger sin bild av vägen framåt för biogasen i Sverige.

Läs mer och anmäl dig här


Energigas Sverige fyller 100 år!

Nu fyller vi 100 år!

Vi sponsrar jubileumsåret!

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

NYA TANKSTÄLLEN
Ett nytt tankställe för fordonsgas har öppnats på Industrigatan 15 i Härnösand. Samtidigt har tankstället i Skärholmen stängts. Det finns därmed totalt 159 publika gastankställen i Sverige.

Se alla tankställen på Gasbilen

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se