Vårbudget utan konkreta klimatbesked

2014 års ekonomiska vårproposition innehåller inga stora nyheter för energigaserna. Det mest konkreta förslaget är en mindre höjning av fordonsskatten för lätta fordon. En ökad koldioxiddifferentiering föreslås för år 2015 och framåt, liknande den förändring som skedde år 2013.

Förslaget är väntat och ligger i linje med regeringens inriktning att använda fordonsskatten för att långsiktigt ställa om fordonsflottan. Men regeringen identifierar inga andra prioriterade områden eller styrmedel för att på sikt skapa en fossilfri fordonstrafik.

- Regeringen bekräftar de höga klimatmålen, vilket är bra. Men budgeten saknar en tydlig viljeinriktning och konkreta förslag för framtiden. Om vårbudgeten blir rättesnöre för regering kommer tyvärr få förslag att presenteras innan valet för att underlätta transporternas och industrins klimatomställning. Vi hoppas att ambitionsnivån är högre. Klimatfrågan, och de möjligheter den skapar för jobb och företagande, är för viktig för att nedprioriteras i valdebatten, säger Anders Mathiasson, VD på Energigas Sverige.

Länk till regeringens webbplats


Gasen kan bidra i 2050-utredning

Regeringen lanserade i torsdags en utredning som ska titta närmare på vilka styrmedel och strategier som krävs för att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Naturvårdsverket har tidigare redovisat ett liknande uppdrag och många förväntade sig nu en proposition. Enligt miljödepartementet har beredningen dock visat att mer underlag krävs för att kunna gå vidare.

- Det är mycket bra att regeringen vill komma i mål med hur man ska nå 2050-målet. Jag beklagar bara att det tar tid. Vi var nog många som gick och väntade på en proposition och inte en utredning, menar Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige.

Vem som blir utredare är inte klart men utredningen ska vara färdig nästa år. Från gasbranschens sida hoppas man att utredaren tar med gasens möjligheter att bidra till 2050-målet.

- Vi har tagit fram en vision Grön Gas 2050 som tydligt visar att gasen kan spela en viktig roll inom såväl industrin som inom transportsidan både på land och till sjöss. Jag hoppas att utredaren har ett öppet förhållningssätt och bjuder in viktiga aktörer i utredningsarbetet, såsom utredaren av en Fossiloberoende fordonsflotta gjorde, avslutar Mathiasson.


Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Gasbilen

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Läs mer om kg - den nya enheten för fordonsgas

Biogasportalen

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se