”Fossilfri elproduktion växer inte på träd”

Biogas skulle kunna spela en roll när Sveriges reservkraft nu enbart ska klaras med förnybar elproduktion. Svenska kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg, som fått regeringens uppdrag att upphandla reservkraften, ser svårigheter: ”Fossilfri elproduktion växer inte på träd”, säger han i en intervju i senaste numret av tidningen Energigas.

Ståljätten Sandvik står redo för att bränslecellsmarknaden ska ta fart. Här produceras de metallband som är grunden i vätgasdrivna bilars bränsleceller. Den gamla bruksorten Sandviken har nu flest bränslecellsbilar per capita i Europa.

Den gröna gasolen är efterlängtad av industrin och nyligen lanserades gasol med 20 procents inblandning av biopropan. Inom ett par år kan en helt förnybar gasol finnas på den svenska marknaden.

I 30 år har Gasakuten assisterat den lokala räddningstjänsten vid olyckor med gastransporter. Nu förs Gasakutens expertkunskap vidare till räddningstjänsten i Stenungsund som tagit över ansvaret sedan halvårsskiftet. 

Läs mer i senaste numret av tidningen Energigas

Teknikförbud
- fel väg framåt

Mål om fossiloberoende och fossilfrihet kan inte nås genom att förbjuda vissa fordonstekniker. Det är inte tekniken i sig som är fossil, utan bränslena. Politiken måste fokusera på vilka bränslen som används och vilken klimat- och miljönytta de har.

De renaste tillgängliga bränslena måste premieras inom hela transportsektorn om målet är att få ner utsläppen. Biogasen har exempelvis en viktig roll inom främst vägtransporter och naturgasen inom internationell sjöfart. Båda bidrar till renare luft – en allt mer akut fråga i Europa såväl som här hemma i Sverige.

Läs senaste nyhetsbrevet


Skärpta miljökrav öppnar
för LNG

Från år 2020 skärps krav på svavelinnehåll i marint bränsle. Internationella sjöfartsorganisationen IMO har nyligen enats om att dagens nivå på 3,5 procents svavelinnehåll ska sänkas till 0,5 procent till år 2020. 

Det nya globala kravet närmar sig därmed kravet på 0,1 procents svavelinnehåll som finns sedan 2015 inom Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen (SECA-området). IMO har också beslutat att kväveoxidutsläppen ska minska i Östersjön och Nordsjön genom att inrätta ett kontrollområde för dessa utsläpp (NECA-område). Utsläppskraven gäller nya fartyg som byggs efter den 1 januari 2021.

Finska regeringen välkomnar utvecklingen och ser flytande naturgas, LNG, som ett strategiskt viktigt miljöbränsle eftersom det uppfyller samtliga nya krav och dessutom bidrar till renare luft. De skärpta miljökraven bedöms öka efterfrågan på LNG-drivna fartyg och naturgas som marint bränsle. LNG kan också användas för att driva lastbilar och som bränsle eller råvara i industrin. En övergång till LNG gör det möjligt att öka användningen av flytande biogas, LBG, vilket bidrar till stora klimat- och miljövinster.

Läs mer

Ny metod för avräkning och debitering

När gas i det svenska naturgassystemet inte längre har ett enhetligt värmevärde gäller, enligt tidigare avisering i maj, nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde från den 1 december i år.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

NYA TANKSTÄLLEN 
Tankställen för fordonsgas har öppnats i Norrtälje på Stockholmsgatan 51, i Uppsala på Gesällsvägen 1 och tankstället i Göteborg på Aröds Industriväg 20-22 öppnades nyligen. Ett tankställe har stängts ner, det på Rejmes/Vigfastgatan i Linköping (kunder hänvisas till Gumpekullarondellen som ligger ca 600 meter längre bort). Det finns därmed totalt 164 publika gastankställen i Sverige.

Se alla tankställen på Gasbilen

Gas i vardagen

Är du nyfiken på hur energigaserna används i din vardag? Kolla in vårt instagramkonto @gasivardagen!

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se