Gasbranschen samlades i Göteborg

Den 25-26 maj hölls Gasdagarna i Göteborg, gasbranschens årliga samling med fokus på energigasernas roll i det hållbara energisystemet. Arrangemanget hölls på Gothia Towers i Göteborg.

- Vi vill rikta ett stort tack till alla medverkande och deltagare på Gasdagarna! Det blev två dagar fyllda med diskussion, föredrag och viktiga samtal men också mingel och fest, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

- Under dagarna belyste ett flertal seminarier gasens roll idag och möjligheterna att säkra tillgången på energi, samtidigt som vi möjliggör en förnybar omställning. Bland annat diskuterades energimarknadernas förändring, gasens roll inom industrin och transporter samt hur vi kommunicerar kring energigaser, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige. 
 
Samtliga presentationer kommer att publiceras här inom kort

Bonus-malus – dödsstöt för biogasen?

Förslaget till bonus-malus-system för ny lätta fordon leder fel. Dieselbilarna blir fler och klimatreduktionen marginell. Bilar som går på biogas får sämre förutsättningar än i dag.

Bonus-malus-systemet blir den nya miljöbilsdefinitionen. Men det nuvarande förslaget skickar signalen till kunderna att biogas inte är ett ”miljöalternativ” i lätta fordon. Detta borde vara helt oacceptabelt för en regering med gröna ambitioner och som vill främja en cirkulär ekonomi. Nu krävs politisk handling och ansvarstagande. Gör om och gör rätt så att bonus-malus-systemet verkligen driver på mot fossilfrihet, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.
Läs mer i vårt pressmedelande  

Vårbudget med klimatambitioner

I regeringens vårbudget aviseras fortsatta viktiga klimatsatsningar, bland annat lokala klimatinvesteringar. Det föreslagna miljömålsrådet kan bli ett viktigt forum för att synliggöra biogasens alla nyttor. Till 2020 ska regeringen ”intensifiera insatserna för att nå en fossilfri fordonsflotta”. Det är angeläget, men samtidigt finns en otydlighet om vilken roll el och biodrivmedel har för att minska vägtransporternas fossilberoende.

- Tidigare aviserades att det reducerade förmånsvärdet för gastjänstebilar förlängas till 2019, men tyvärr meddelas nu att det formella beslutet tas först i höst. Det är dock en viktig signal att gasbilar är ett prioriterat miljöbilssegment som måste främjas. Såväl förnybar el som biogas och andra biodrivmedel krävs för att vägtransporterna ska bli fossilfria. Det måste beaktas i det kommande bonus-malus-systemet. Dessutom krävs effektiva styrmedel för de tunga vägtransporterna. Det måste prioriteras omgående, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.
Läs mer i vårt remissvar 

Gas i vardagen

Är du nyfiken på hur energigaserna används i din vardag? Kolla in vårt instagramkonto @gasivardagen!

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

NYA TANKSTÄLLEN
Ett nytt tankställe för fordonsgas har öppnats, i Uppsala på Kumlagatan 4. Det finns därmed totalt 163 publika gastankställen i Sverige.

Se alla tankställen på Gasbilen

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se