Ge besked om
biogasens framtid

Det finns en stor potential för att öka produktionen av biogas med hög klimatnytta i Sverige. Utredningen ”Fossilfrihet på väg” visar att biogasproduktionen kan tiodubblas till 2030 och utgöra mer än hälften av den totala biodrivmedelsanvändningen.

- Frågan om hur vi kan öka produktionen av biogas och andra biodrivmedel borde vara en central fråga i valdebatten om hur vi kan möta klimatutmaningen, minska transportsektorns beroende av fossila bränslen och samtidigt ge Sverige ett grönt lyft. Men den diskussionen saknas tyvärr, säger Anders Mathiasson, VD på Energigas Sverige.

Några partier har lyft fram biogasen i sina kampanjer, men utan att vara särskilt konkreta. Andra partier prioriterar i dagsläget andra bränslen och tekniker.

Läs mer här


Dags att debattera gasens bidrag i valrörelsen

– välkommen till politisk debatt i Malmö, Linköping och Göteborg.

Hur kan vi minska utsläppen från transporterna och från industrin, ställa om till fossilfrihet och samtidigt behålla konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen? Hur ser toppkandidaterna på möjligheterna och utmaningarna? Vad skiljer partierna åt? Vilka besked ger de väljarna?

Välkommen till tre regionala debatter på tema energipolitik, omställning och gasens bidrag. Politiker från fyra partier medverkar.

Malmö, 28 aug kl. 11.00 – 13.00 
Stockholm, 1 sep kl 16.30-19.00 
Linköping, 2 sep kl. 11.00 – 13.00 
Göteborg, 3 sep kl. 11.00 – 13.00 

Debatterna är öppna för alla intresserade, kostnadsfria och inkluderar en enklare avslutande lunch.
Mer information om plats, innehåll, medverkande och anmälan finns här.


Renare sjöfart med gas i tanken

- ny tidning om naturgas.

Många industrier byter nu olja mot naturgas för att minska sina utsläpp. Höganäs använder både naturgas och biogas i produktionen och SSAB lämnar helt oljan för gasol och en satsning på flytande naturgas (LNG).

Tuffare utsläppsregler har fått även sjöfarten att välja naturgas istället för olja. Viking Grace har redan flytande naturgas i tanken och nu satsar även Destination Gotland på färjor med lägre utsläpp.

Idag finns det närmare 50 000 gasfordon i Sverige och flera biltillverkare lanserar nu nya modeller.

Beställ och läs mer i nya tidningen "Naturgas"


Återkallande av gasolflaskor

Gasolflaskor återkallas av Primagaz. Flaskor av modell PK6, PA6 och PK11 utrustade med ventiler med serienummer från 27011401 till 21011422 återkallas på grund av ett misstänkt fabrikationsfel hos tillverkaren av ventilen.

Vid upptäckt av en flaska med ovanstående ventilnummer – tag med den till ditt inköpsställe för att få den ersatt med en ny.

För att identifiera dessa flaskor, se serienumret som är ingraverat på sidan av ventilen.

Läs mer

Biogasportalen

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Gasbilen

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Två nya tankställen på Gotland. Nu finns totalt 154 publika gastankstationer i Sverige

Läs mer om kg - den nya enheten för fordonsgas

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se