Nya ägare av Swedegas

Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas, får nya ägare. De spanska och belgiska gasnätsbolagen Enagás och Fluxys förvärvar gemensamt Swedegas av EQT Infrastructure.

Förvärvet beskrivs av konsortiet som strategiskt viktigt och innebär möjligheter till synergier. Fluxys äger gasnät i Belgien, Tyskland och Schweiz, och Enagás är verksamt i Spanien och Sydamerika. Båda aktörerna har investerat i LNG-terminaler, bland annat i Zeebrugge, Dunkirk respektive Altamira i Mexiko.

- Med Enagás och Fluxys får Swedegas nya, strategiska ägare med samma kärnverksamhet. De har stor kunskap om den europeiska gasmarknaden och delar vår ambition att investera i smarta och hållbara energilösningar”, säger Lars Gustafsson, VD Swedegas.

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger stamnätet för gas som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 10-15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med naturgas. Swedegas satsar på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).


Stort intresse för SSABs naturgassatsning

SSABs konvertering från olja till flytande naturgas, LNG skapar stort intresse bland politiker i Dalarna och Gävleborg. 

25 riks- och kommunpolitiker deltog den 13 mars i det studiebesök som Energigas Sverige arrangerade vid SSABs anläggning i Borlänge för att visa på energigasernas roll idag och möjligheter framöver i regionen.

Tack vare LNG och gasol minskar SSAB kraftigt sina utsläpp av koldioxid, kväve och svavel och ökar samtidigt sin konkurrenskraft.

Under studiebesöket fick politikerna även en bild av energigasmarknaderna i Sverige och Borlänge energi gav sin bild av framtiden för fordonsgas i länet.


Glöm inte gasen i energisamtalen

Energiminister Ibrahim Baylan presenterar i dag inriktningen för energikommissionen, partiöverläggningarna om den framtida energipolitiken. Enligt direktivet ska ”särskild tonvikt” läggas på den framtida elförsörjningen.

- Svensk energiförsörjning är mer än el. Det vore mycket olyckligt om energikommissionen blir en ”elkommission”. Gasen, både naturgas och gasol har en viktig roll för svensk industri i dag. På sikt är det möjligt att fasa in biogas och andra förnybara alternativ. Gasen kommer att ha en än viktigare roll i framtiden som komplement till kärnkraften. Därför måste också dess fördelar för konkurrenskraft och miljö finnas med i regeringens långsiktiga överväganden, säger Anders Mathiasson, VD på Energigas Sverige.

Regeringen har den senaste tiden tagit flera initiativ för att mejsla ut den långsiktiga klimat- och energipolitiken. Men det saknas ett tydligt fokus på vägtransporternas klimatomställning.

- Vägtransporternas beroende av olja och diesel måste minska för att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det krävs därför en tydlig handlingsplan för att bland annat öka användningen av biogas och andra biodrivmedel. Även inom transportområdet krävs ett bredare perspektiv än bara eldrift. Regeringen måste bjuda in branschen för att utforma en handlingsplan för biodrivmedel, uppmanar Anders Mathiasson.

Information på regeringens hemsida


Välkommen till Gasdagarna 2015 - Jubileumsdagarna Välkommen till våra Jubileumsdagar
- Gasdagarna 2015!
Läs mer och anmäl dig här

Energigas Sverige fyller 100 år!

Nu fyller vi 100 år!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Vi sponsrar jubileumsåret!

Gasbilen.se är webbplatsen där du hittar information om gasbilar, fordonsgas och var du kan tanka.

Ett nytt tankställe i Huddinge/Stockholm. Det finns totalt 155 publika gastankstationer i Sverige

Läs mer om kg - den nya enheten för fordonsgas

På Biogasportalen.se hittar du fakta om produktion, distribution och användning av biogas.

Biogasproduktion nära dig? Se alla Sveriges anläggningar

Utbildning

Energigas Sverige anordnar utbildningar och kurser

Energigas Sverige anordnar och godkänner utbildningar som riktar sig till gasbranschens aktörer.

Behörig gasinstallatör

Behörig gasinstallatör

Ska du installera en gasspis eller göra någon annan gasinstallation?

Hitta behöriga företag här.

Köpa en villapanna, terassvärmare, gasspis, -grill, flamdekoration eller någon annan typ av gasapparat?

Här finns alla godkända gasapparater

Energigas Sverige  Box 49134 100 29 Stockholm Tel 08-692 18 40  info@energigas.se