Biogas som fordonsbränsle ökar

Ladda ner bild
I Sverige producerades år 2015 drygt 1,9 TWh biogas från sammanlagt 282 anläggningar. Av den producerade gasen uppgraderades 63 %, 20 % användes till värmeproduktion, 3 % gick till produktion av el, 10 % facklades bort och 2 % användes för industriell användning.

Det främsta användningsområdet för biogas i dagsläget är uppgraderad biogas, som till största delen används som fordonsgas. Uppgraderad gas utgör nu 63 % av den totala användningen, vilket är en ökning på 20 % jämfört med föregående år. Värmeproduktion är det näst största användningsområdet och används av kund eller av biogasproducenten själv för uppvärmning av egna lokaler eller processer. Resterande gas användes till elproduktion, industriell användning, övrig användning eller facklades bort.

År 2015 uppgraderades 63 % (1219 GWh) av den producerade biogasen (1947 GWh), värmeproduktion inkl. värmeförluster uppgick till 387 GWh (20 %), 62 GWh (3 %) gick till elproduktion och 49 GWh (2 %) till industriell användning. Av resterande gas facklades 198 GWh (10 %), 19 GWh (1 %) gick till övrig användning och 13 GWh (1 %) är saknad data.

Av den uppgraderade gasen injicerades 470 GWh till energigasnäten i sydvästra Sverige samt i Stockholm. Injektionsstationer finns på orterna Bjuv, Falkenberg, Göteborg, Helsingborg, Laholm, Lidingö, Lund, Malmö, Stockholm och Trellleborg.

Biogasens användningsområden utvecklas

Ladda ner bild

Största andelen är avloppsreningsverk

Ladda ner bild

År 2015 producerades biogas vid totalt 282 anläggningar runt om i landet. Anläggningarna bestod av 140 avlopps-reningsverk, 60 deponigasanläggningar, 40 gårdsanläggningar, 35 samrötningsanläggningar, 6 industrianläggningar och en förgasningsanläggning. Det finns 61 anläggningar i Sverige för uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet. I orterna Bjuv, Falkenberg, Göteborg, Helsingborg, Laholm, Lidingö, Lund, Malmö, Stockholm och Trellleborg matas den uppgraderade gasen in på det befintliga gasnätet.

Samrötningsanläggningar producerar mest

Ladda ner bild
Den sammanlagda mängden biogas som producerades i Sverige år 2015 uppgick till 1 947 GWh. Av den totala biogasproduktionen producerades 44 % i samrötningsanläggningar, 36 % i avloppsreningsverk, 9 % i deponier, 6 % i industrianläggningar och 3 % i gårdsanläggningar. Under 2015 kom även produktionen av biogas via termisk förgasning igång i kontinuerlig drift i Sverige och stod för ca 2 % av den totala gasproduktionen.

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2015 (pdf 630 kB)

Lista över biogasanläggningar i Sverige 2015

Lista över uppgraderingsanläggningar i Sverige 2015