Det är nog någon form av rekord tror jag. Det är viktiga remisser - både förslag på direktiv som ingår i Fit for 55, som lanserades i mitten av juli, och nationella remisser som till exempel remissen av Utfasningsutredningens betänkande. De första remissvaren ska vara inskickade redan imorgon. Stort tack till alla medlemsföretag som ger kloka synpunkter på våra förslag! Alla remisser presenteras på vår webbplats.

I vårt nyhetsbrev i slutet av juni konstaterade vi att det politiska läget var minst sagt snårigt. Efter Stefan Löfvens besked häromdagen, att han kommer att lämna sitt uppdrag som partiordförande på partikongressen i november, och därefter också be om att bli entledigad som statsminister, samt med budgetpropositionen på ingång, känns läget fortfarande väldigt snårigt och osäkert. För gasbranschen är det ju oerhört väsentligt att budgetpropositionen innehåller förslag på produktionsstöd för biogas i enlighet med förslaget i Biogasmarknadsutredningen. Energigas Sverige har, tillsammans med medlemsföretagen, arbetat hårt för att få till stånd långsiktiga förutsättningar för biogasen, och även för de övriga förnybara energigaserna. Nu bara måste regeringen förstå gasens möjlighet att bidra till omställningen inom alla sektorer, och skapa förutsättningar för detta!

Varje gång jag läser nyhetsbrevet blir jag ändå glatt överraskad av allt som sker. Trots att det finns många frågetecken kring både miljöbilsdefinitionen, förslagen i Utfasningsutredningen, det ensidiga elektrifieringsperspektivet och hur förslagen på EU-direktiven ska implementeras så satsar många på de förnybara energigaserna! Det finns otroligt många företag och samarbeten där alla inblandade vill bidra till omställningen redan idag! Efterfrågan på förnybara gaser växer inom flera sektorer och många kloka och intressanta initiativ tas. Det kan ni läsa om här men också i vår tidning Energigas, anmäl dig här om du vill prenumerera även på den.

Jag hoppas att vi kan ses snart igen men tyvärr pågår ju pandemin fortfarande - var rädda om er så ses vi digitalt tills vidare! Nu kör vi!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet