– Det är givetvis mycket glädjande antalet olyckor med flaskgasol minskar så pass mycket. Att nedgången dessutom kommer under ett år när användningen av gasol till grillar, husvagnar och båtar ökar, gör det än mer uppseendeväckande, säger Ben Bock, chef säkerhet och teknik, Energigas Sverige.

Nu inleds högsäsongen för gasolanvändning på flaska i Sverige. Under högsäsongen 2020 ökade den privata gasolanvändningen i storleksordningen 10 procent (detaljerad statistik saknas). Mycket talar för att den privata användningen av gasol kommer att vara fortsatt hög den kommande säsongen.

Det är i inledningen av grillsäsongen, eller när båten och husvagnen tas fram ur vinterförvaringen, som det är extra viktigt att hålla koll på utrustningen.

– Som användare av gasol kan man göra en hel del för att öka säkerheten. Det handlar bland annat om att kontrollera så att slangen inte är gammal och sprucken. Det gäller också att förvara sin gasolflaska på rätt sätt och att stänga av ventilen när gasolen inte används, säger Ben Bock.

Inför förra årets säsong lanserade Energigas Sverige en kampanj för att uppmana svenska folket att ta hänsyn till säkerheten vid användning av gasol i grill, båt och husvagn. Arbetet med att öka säkerhetsmedvetenheten fortsätter nu framåt, samtidigt som möjligheterna att välja förnybar biogasol ökar – även för privatpersoner.

 

Här finns fler tips kring säker gasolanvändning, med en länksamling: https://www.energigas.se/fakta-om-gas/gasol/grilla-gott-och-sakert-med-gas/

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Ben Bock, chef säkerhet och teknik,
072-708 00 93, ben.bock@energigas.se