• Förvara alltid gasolflaskan stående. Då fungerar säkerhetsventilen.
  • Akta gasolflaskan för hög värme. Förvara den aldrig under grillen vid grillning eller där temperaturen kan bli upp mot 65 °C, som på inglasade balkonger – då kan säkerhetsventilen öppna och gasolen läcka ut och riskera antändas.
  • Kontrollera så att inte slangen är för gammal. Om det uppstår sprickor i slangen när den böjs ska den bytas ut. Det är lämpligt att byta slangen med intervall på tre till fem år eller tidigare om man ser sprickbildning. Slang som utsätts för omfattande solljus kan åldras snabbare och behöva bytas vartannat år.
  • Se till att slangar och anslutningar inte läcker. Läckagetest kan enkelt göras genom att pensla tvållösning, eller särskild läckspray som säljs av de flesta gasolåterförsäljare, på kopplingar, ventiler, skarvar och slangar. Om det uppstår bubblor så behöver läckaget åtgärdas.
  • Stäng alltid ventilen. När grillen inte används ska ventilen vara stängd.

Mer information om säker gasolhantering framgår av flaskans märkning och i grillens bruksanvisning samt hos din gasolåterförsäljare, se t ex:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB:s) webbplats

Lindes webbplats

Gasolfyllarnas webbplats

Fogas webbplats

Primagaz webbplats