Genom riktade stöd och aktiviteter för investeringar i nya fordon har fler och fler åkerier stöttats att ta klivet och investera i lastbilar som tankar flytande biogas. Samtidigt har antalet tankställen hängt med i ökningen för att möta efterfrågan, vilket är en nyckelfaktor för att förklara den positiva utvecklingen.

- Det vanliga problemet med vilket som kommer först, hönan eller ägget, har lyckats lösas när det gäller flytande biogas, LBG, till de tunga vägtransporterna, säger Johan Laurell, tidigare ansvarig för vägtransporter och sjöfart på Energigas Sverige. För 3-4 år sedan var oron stor bland åkarna för att satsa på ”fel” fordon, men under förra året försvann den oron helt ju fler tankställen som etablerades.

Försäljningen av flytande fordonsgas, som är en blandning av naturgas (LNG) och biogas (LBG) har ökat kraftigt i takt med att antalet lastbilar ökat. En jämförelse mellan sålda mängder flytande fordonsgas för augusti månad de senaste tre åren visar tydligt hur efterfrågan ökar och hur andelen LBG ökat mest. För augusti i år är andelen LBG 95% av total mängd levererad flytande fordonsgas.

Flytande fordonsgas utveckling

Flytande fordonsgas (i ton) jämförelse augusti månad