Under hösten har vi på Energigas Sverige erbjudit möjligheten att delta på distans under två av våra utbildningar. Huvudinriktningen är fortfarande att hålla utbildningarna fysiskt i den mån det går, men vi kommer att titta närmare på att köra digitala varianter även efter corona. Vi har också precis börjat sälja våra anvisningar i digitalt format. Det steget skulle vi ha tagit oavsett coronapandemin, det har varit en önskan från många håll, men det känns ännu självklarare nu. För närvarande är det TSA 2015 (för metan), LNGA 2015, BGA 2017 och SGA 2018 samt den nya FGA 2020 som finns till digital försäljning. Inom kort kommer även EGN 2017 att läggas ut, tillsammans med de nya utgåvorna av EGN 2020, TSA 2020 och LNGA 2020. En jätterolig – och som sagt, efterlängtad – utveckling. Gå gärna in och botanisera i utbudet!

Vi har nu äntligen överlämnat vår klimatfärdplan till regeringen. Den överlämning som var planerad till i mars blev av förklarliga skäl inställd. Själva överlämningen till ministrarna Isabella Lövin och Ibrahim Baylan genomfördes faktiskt ”på riktigt”, men följdes en vecka senare av ett webbsänt seminarium i Fossilfritt Sveriges regi. Gasbranschen representerades vid båda tillfällena av Cecilia Hedqvist, vd Gasnätet Stockholm och ordförande för Energigas Sverige.

En annan rolig nyhet är att intresset för biogas är större än någonsin, inom flera sektorer. Biogasanvändningen ökade med 7 procent i Sverige under 2019 och uppgår nu till nära 4 terawattimmar. Den svenska biogasproduktionen ökade med 3,3 procent. Samtidigt användes 2,4 miljoner ton rötrest från svenska biogasanläggningar som gödningsmedel inom jordbruket. Det visar ny statistik från Energimyndigheten, som Energigas Sverige tar fram i samarbete med Avfall Sverige, LRF och Svenskt Vatten.

Det finns nu också kortversioner av färdplanen på vår webbplats, både en svensk och en på engelska. Sprid dem gärna vidare i ert nätverk, och använd dem när ni träffar politiker och andra beslutsfattare. Tillsammans kan vi göra gasbranschen starkare och fortsätta resan mot fossilfrihet.

Följ oss gärna på sociala medier, det är ett bra sätt att alltid få de senaste nyheterna från gasbranschen. Vi finns på Facebook, Linkedin, Twitter och Youtube.

Vi önskar dig en fin Allhelgonahelg!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet