Svensk industri är mitt inne i en historisk omställning. Med färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft visar olika branscher hur de kan bli fossilfria. 15 oktober 2020 arrangerade Fossilfritt Sverige ett webbsänt seminarium där nio branscher medverkade, bland annat gasbranschen, elbranschen, lantbruket, fordonsindustrin och petroleum och biodrivmedelsbranschen.

Från gasbranschens sida medverkade Cecilia Hedqvist, vd Gasnätet Stockholm och ordförande för Energigas Sverige. Hon presenterade delar av gasbranschens klimatfärdplan "Gas för framtiden".