Tretton branscher har tidigare tagit fram och överlämnat färdplaner över hur de ska bli fossilfria till 2045. Nu är ytterligare åtta branscher på gång. Energigas Sverige är en av dem, tillsammans med bland annat Bil Sweden, Energiföretagen Sverige och SPBI, Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet.

Under arbetet med färdplanen har gasbranschen enats om att Sveriges energigasanvändning ska vara fossilfri till 2045. Att nå dit är en stor utmaning, men samtidigt en stor möjlighet – om övriga färdplaner ska gå i lås behövs energigaserna för att klara energibehoven.

Inom transportsektorn ska en stor del av omställningen ha skett redan till år 2030. Här ser vi att gasen har en given roll, inte minst i ljuset av Miljöpartiets förslag om en premie till dem som konverterar en bensinbil till etanol eller fordonsgas. För tung vägtrafik och sjöfart är utbyggnaden av marknaden för flytande gas en mycket bra möjlighet till omställning.

I nästa vecka kommer nya numret av vår tidning Energigas, med tema Industri – en annan bransch där det finns stora behov av renare energi. Vi skriver bland annat om chips som produceras med hjälp av biogas, om gasturbiner från Finspång som erövrar världen, om att flera energigaser har en central roll när Preem ställer om och om stålindustrin som använder en gasdriven reaktor som testkörs på gasol. På debattsidan menar Johan Bruce, energidirektör på SKGS, att effektbalansen i elnätet måste säkras och att gasen då har en viktig roll att spela.

I anslutning till utgivningen av detta nummer av Energigas kommer Skop att genomföra en läsarundersökning för vår räkning. Jag hoppas att du har möjlighet att svara om du blir kontaktad!

På vår webbplats finns numera en karta med Sveriges alla biogasanläggningar. Det är en efterfrågad funktion som vi är mycket glada att nu kunna lansera. Gå gärna in och botanisera bland alla våra fina svenska anläggningar, och testa kartans olika filtreringsmöjligheter.

Följ oss gärna på sociala medier, och hjälp oss att sprida gasbranschens budskap! Vi finns bland annat på Facebook, Linkedin, Youtube och Twitter. Håll gärna lite extra utkik i våra sociala kanaler den närmaste tiden, det är något roligt på gång inom kort…

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet