Biogasen har fått en fördelaktig ställning i viktiga styrmedel som bonus-malus och miljözoner för bilar. Innovationspengar har avsatts till utvecklingen av flytande biogas. Kretsloppspremien har utökats med 270 miljoner kronor under 2018. För att nämna några höjdpunkter.

Nu är det viktigt att arbeta vidare så att biogasens potential kommer till sin rätt i Sveriges strategiska arbete för förnybar energi och hållbarhet.

I förslaget till nationell biogasstrategi som vi har tagit fram finns en potentiell BNP-nytta motsvarande 30 miljarder kronor om målen med svensk biogasproduktion nås. 15 000 nya jobb inom miljöteknik kan skapas. Nya exportmöjligheter öppnar sig mot en värld som alltmer sneglar mot Sverige och vår kompetens inom biogasområdet.

Men då krävs långsiktiga spelregler för investeringar i biogas. Regeringen har utsett Åsa Westlund (S) att utreda just de långsiktiga förutsättningarna för biogas. Nu gäller att den utredningen landar i skarpa förslag. Vi hoppas också att regeringen snart utser den utlovade delegationen för cirkulär ekonomi – där vi förväntar oss att biogasen blir en viktig del.

Biogasen har återigen blivit populär. Nu behöver vi tillsammans hålla ångan uppe. Hjälp oss göra biogasen till en fråga i valet – till kommunen, landstinget och riksdagen!

Läs mer om projektet #Biogas2018.