I Sverige finns det ett stort antal personbilar med konventionella diesel- och bensinmotorer med lång återstående livslängd. Det är därför viktigt att inte bara satsa på nyförsäljning av miljöbilar utan även på att den befintliga bilparken kan konverteras till miljösmarta bränslen, som till exempel biogas.

– Alla kan inte köpa en ny el- eller gasbil för att bidra till klimatomställningen. Men det behövs inte heller. Det räcker att konvertera till biogasdrift. Och med den här konverteringspremien driver regeringen på mot en sådan utveckling, säger Maria Malmkvist.

Premien som regeringen vill införa går till att konvertera bilar med konventionella motorer till drift på biodrivmedel eller biogas och beräknas uppgå till 10 miljoner 2022 och lika mycket 2023.

– Biogas är ett av de bästa bränslena vi har ur klimatsynpunkt. Gröna Bilister har gått igenom de 45 miljöbästa bilarnas klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, däribland en lång rad gasbilar. Resultatet är tydligt – det är biogas och el som ger de allra lägsta klimatutsläppen, säger Maria Malmkvist.

Ny statistik som SCB presenterar visar att andelen biogas i fordonsgasen fortsätter att öka, första halvåret 2020 är den uppe i 95 procent.

– Målet i gasbranschens klimatfärdplan är att vi ska ha 100 procent biogas i den komprimerade fordonsgasen år 2023. Redan nu närmar vi oss alltså målet, och det är givetvis mycket glädjande. På det här området är Sverige världsledande, det ser lovande ut inför framtiden, säger Maria Malmkvist.

 

Mer statistik om fordonsgas: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/

Mer om gasbranschens klimatfärdplan: https://www.energigas.se/om-oss/gasbranschens-klimatfaerdplan/

Gröna bilisters ”Miljöbästa Bilar 2019”: http://www.gronabilister.se/miljobastabil2019

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se

Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se