I stället för att gå vidare med det remitterade förslaget att slopa klimatpremien för biogaslastbilar, väljer nu regeringen den lösning som Energigas Sverige med flera har förordat; fortsatt klimatpremie för biogaslastbilar med stöd av den nya EU-förordningen om stöd av mindre betydelse. Det innebär att åkerier och andra aktörer fortsatt kan söka ekonomisk kompensation från Energimyndigheten för delar av sin investering när de köper en biogaslastbil.

- Det här beskedet är en stor lättnad. Biogas erbjuder en viktig lösning på de ökande utsläppen i transportsektorn och pågående energikris. Självklart ska regelverk och styrmedel även främja en övergång till biogas, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Sveriges ledande lastbilstillverkare, åkerier, lantbrukets organisationer, drivmedelsproducenter och leverantörer håller med. I sina remissvar uppmanade de regeringen att behålla klimatpremien för de biogasdrivna fordonen. Energigas Sverige med flera föreslog att Sverige gör som Finland och använder EU:s de minimis-regler för att möjliggöra fortsatt stöd inom klimatpremien.

- Det är glädjande att regeringen har lyssnat på oss. Nu hoppas vi också att den tillfälligt slopade skattebefrielsen ska komma tillbaka inom kort. Med rätt förutsättningar kan vi ha 10 000 biogaslastbilar på vägarna 2030, säger Ellenor Grundfelt, strategichef och styrmedelsansvarig på Energigas Sverige.

Biogas minskar växthusgasutsläppen med 95–100 procent när den ersätter fossila drivmedel, enligt Energimyndighetens sammanställning (Drivmedel 2022 ER 2023:19)

Länk till regeringens pressmeddelande

Läs vårt remissvar här

Öppet brev till Klimat- och miljöministern

Mer information

Maria Malmkvist, vd
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se

Ellenor Grundfelt, strategichef och ansvarig styrmedel
070-910 30 74, ellenor.grundfelt@energigas.se