Igår lämnade Energigas Sverige sitt remissvar till Klimat- och näringslivsdepartementet. En positiv del av promemorians förslag är att vätgaslastbilar med förbränningsmotor föreslås omfattas av klimatpremien, så som vi läser förslaget. Det är en välkommen förändring som Energigas Sverige har arbetat för.

Däremot ser det värre ut för biogaslastbilarna som är lika viktiga för omställningen. Förslaget från departementet är att slopa stödet till biogaslastbilar i klimatpremien men behålla det inom Klimatklivet. Det är ingen bra lösning, menar Energigas Sverige.

Klimatklivet är ett viktigt och effektivt styrmedel för att stimulera investeringar som minskar klimatutsläppen, inte minst när det gäller större investeringar som exempelvis anläggningar för biogasproduktion. Omvittnat fungerar dock Klimatklivet avsevärt sämre när det gäller just fordonsinköp.

- Om regeringen går vidare med sitt förslag behöver det skapas någon form av ”snabbspår” för biogaslastbilar i Klimatklivet. Men det är ett sämre och omständligare alternativ, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Det behövs i så fall en förenklad administration och ett kontinuerligt öppet ansökningsförfarande inom Klimatklivet. Nuvarande bestämmelse, att lastbilen inte får beställas före beslut om beviljande, måste också bort.

- Sverige har ju en klimatpremie som är utformad specifikt för att miljövänliga lastbilar och arbetsmaskiner ska kunna introduceras på marknaden. Effektivast och mest ändamålsenligt är att fortsätta inkludera biogaslastbilarna i det systemet, fortsätter Maria Malmkvist.

Energigas Sverige är orolig för att omställningen av den tunga trafiken stannar av om regeringen går vidare med sitt förslag. Alla har inte möjlighet att investera i en ellastbil och laddinfrastruktur. En del transportuppdrag kan inte heller utföras på el. Här är biogaslastbilarna ofta ett utmärkt alternativ, givet att totalkostnaden ligger i paritet med ett dieselfordon. För att uppnå det krävs idag ett investeringsstöd som täcker delar av merkostnaden. Det är särskilt angeläget nu när reduktionsplikten sänks och biogas tillfälligt beskattas som fossilt bränsle på grund av en olycklig EU-dom.

Hela 97 procent av de tunga lastbilarna på svenska väger använder konventionell dieselteknik. Det är en stor utmaning att få ner utsläppen från det här segment, men med biogaslastbilarna har omställningen ändå tagit fart de senaste åren. Under årets tre första kvartal stod biogaslastbilarna för 11 procent av nyregistreringarna, vilket kan jämföras med ellastbilarnas 3,7 procent. Biogasens klimatprestanda ligger dessutom i toppklass, visar Energimyndighetens årliga rapport som publicerades tidigare i höstas. Med offentliga och privata medel har Sverige också sett till att det finns en inhemsk biogasproduktion och ett utbrett nät av tankstationer för biogaslastbilar.

- Det vore på så många sätt vansinne att i det här läget slopa stödet till biogaslastbilar. Att peka på EU-bestämmelser som skäl duger inte, menar Maria Malmkvist. EU:s allmänna förordning om de minimis-stöd möjliggör fortsatt klimatpremie. Det som krävs nu är politisk vilja. Det finns i Finland och vi hoppas att det finns bland våra svenska politiker.

Mer information

Länk till Klimat- och näringslivsdepartementets promemoria

Pressmeddelande från finska Kommunikationsministeriet 5 oktober 2023

Läs vårt remissvar här

Öppet brev till klimat- och miljöministern

Kontakt

Maria Malmkvist, vd, 076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se

Ellenor Grundfelt, strategichef och ansvarig styrmedel, 070-910 30 74, ellenor.grundfelt@energigas.se