Energimyndigheten publicerade igår sin årliga rapport som redovisar resultat och analys av rapportering enligt regelverken för hållbarhetskriterier, reduktionsplikt och drivmedelslagen, Drivmedel 2022 (ER 2023:19).

- Rapporten är efterlängtad och resultatet är mycket positivt för användningen av gas i transportsektorn. Äntligen får vi räkna med hela klimatnyttan av gödselgas och det har gett effekt på statistiken, menar Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Omställningen av transportsektorn har påbörjats och fordonsgasen, som under 2022 var i princip 100 procent biogas, är en viktig pusselbit för att omställningen ska bli verklighet. Infrastrukturen, fordonen och bränslet finns redan på plats så det är bara att köra.

Biogas är en att få tillgängliga tekniker som redan idag med full kraft kan påskynda utsläppsminskningen inom transportsektorn. Att ersätta bensin och diesel med biogas, både i komprimerad och flytande form, innebär dessutom inte bara en stor vinst för klimatet och miljön. Det driver samtidigt helt nödvändiga investeringar och miljöförbättringar inom andra områden – såsom avfall, avlopp och jordbruk – med återcirkulering av växtnäringsämnen, minskad övergödning samt förbättrad biodiversitet och markkvalitet som resultat. Produktion av biogas och biogödsel ger samtidigt ökad försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling, fler arbetstillfällen, regional näringslivsutveckling och innovation samt nya exportmöjligheter. Av alla de nya drivmedlen är det endast biogas som hittills kunnat visa så stora systemnyttor i samhället.

- Biogasen är ett fantastiskt bränsle med många samhällsnyttor och som, enligt rapporten, har högst andel svensk råvara, fortsätter Maria Malmkvist.

Rapporten finns att läsa och ladda ned på Energimyndighetens webbplats

Mer information

Maria Malmkvist, vd
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se

Ellenor Grundfelt, strategichef och ansvarig styrmedel
070-910 30 74, ellenor.grundfelt@energigas.se