Vi är väldigt glada för att Paula Hallonsten har börjat hos oss och hälsar henne hjärtligt välkommen. Paula kommer närmast från Energimyndigheten där hon bland annat har arbetat med samordningsuppdraget för vätgas. Det känns verkligen bra att Paula nu är en i gänget och det finns många spännande frågor för henne att ta tag i. Ni som kommer på Gasdagarna 2024 kommer givetvis att få träffa henne där.


Prenumerera på nyhetsbrevet


På tal om Gasdagarna 2024 – det är helt fantastiskt vilket intresse det är i år! Det är verkligen ett tecken på att energigaserna är ett hett ämne och att de spelar en viktig roll i omställningen. Redan nu är Gasdagarna 2024 fulltecknade, och det är väntelista för de som anmäler sig nu. Med tanke på det stora intresset känns det bra att vi nästa år kommer att vara på Hotell Tylösand 14-15 maj och där kommer det finnas möjlighet att ta emot fler deltagare. Nästa år är det även 110-års jubileum så räkna med några festliga dagar.

Vi alla på kansliet ser fram emot att träffa er i Båstad 22-23 maj på Gasdagarna 2024!

Nu när sommaren och grilltider närmar sig så vill vi uppmärksamma er alla på en viktig information som har skickats till alla återförsäljare av tryckregulatorer för flaskgasol från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och Energigas Sverige. I den finns information om vikten av rätt märkning och användning av regulatorer för svensk flaskgasol. Olyckor med gasol kan leda till bränder och brännskador och därför är det viktigt att ni är medvetna om den här informationen och kan bidra till en säkrare användning av gasol och för att upprätthålla höga säkerhetsstandarder.

Idag på morgonen genomförde Energigas Sverige ett välbesökt digitalt informationsmöte kring status för den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol. Regeringen och andra berörda parter har inbjudits att komma med synpunkter på beslutet, deadline var den 5 april 2024. Energigas Sverige skickade in svar den 22 mars. Svaret kan läsas här. Kommissionen har översatt inkomna svar, totalt sex stycken, och har överlämnat dem till den svenska regeringen. Regeringen har nu en månad på sig att yttra sig över synpunkterna. Kommissionen ska i möjligaste mån sträva efter att anta ett beslut inom 18 månader efter det att det formella granskningsförfarandet har inletts men som vi uppfattar det så har de indikerat att avsikten är att genomföra en snabb process. Gasbranschen genom Energigas Sverige gör givetvis vad vi kan för att påskynda processen.

I arbetet med EU ETS 2 har Energigas Sverige bland annat bistått Naturvårdsverket med kommentarer på Kommissionens vägledning till Övervaknings- och rapporteringsförordningen för att säkerställa att massbalans ska accepteras inom handelssystemet, både för rörbundna och flytande energigaser. Kommissionen har nu beslutat om vägledningen med de texter som Energigas Sverige har föreslagit, vilket är mycket glädjande eftersom massbalans är en förutsättning för att tillgodoräkna sig biogasens emissionsfaktor noll när den samdistribueras tillsammans med naturgas.

Som ni vet sedan tidigare är Energigas Sverige sekretariat och projektledare för Industrins biogaskommission. Ni som är på Gasdagarna 2024 kommer att få höra mera om initiativet där. Vi har även en annan mycket spännande aktivitet på gång den 31 maj i Volvo Cars lokaler i Kungsträdgården i Stockholm. De flesta produkter vi använder idag tillverkas av fossila råvaror eller med hjälp av fossila processer. För att bli fossilfri måste svensk industri ställa om, inte bara i relation till den el och energi vi använder, utan även råvarorna och processerna som material och produkter tillverkas av hållbart producerad biogas är central för att Sverige i framtiden ska kunna till exempel producera helt fossilfria Volvobilar och IKEA-möbler. På hearingen får du veta mer om hur industrin kan använda biogas för att tillverka fossilfria produkter och applikationer, och varför det spelar roll för klimatet och konkurrenskraften. Läs mer och anmäl er här. 

Energigas Sverige planerar även för Almedalen veckan efter midsommar. Vi finns på plats hela veckan och deltar gärna i debatter, paneler och runda bordssamtal. Hör gärna av er till Anna Wallentin på anna.wallentin@energigas.se om ni vill veta mer.

Med detta önskar vi er alla en riktigt härlig Valborg i nästa vecka!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet