Sammanfattning

  • Anpassning: MSB uppmanar återförsäljare till att sälja tryckregulatorer som är konstruerade för ett ingående tryck på 16 bar.
  • Märkning: Regulatorer ska vara märkta med det ingående tryck de är konstruerade för.
  • Säkerhet: Felaktiga regulatorer kan orsaka farliga situationer och gasläckage.
  • Dokumentation: EU-försäkran om överensstämmelse ska medfölja alla regulatorer.
  • Gummipackningar: Viktigt att kontrollera att gummipackningen inte lossnar vid byte av flaska för att förhindra läckage.

Mer information