Biogasanvändningen gick upp med 29 procent mellan 2017 och 2018. Under 2018 användes omkring 3,7 terawattimmar biogas i Sverige, att jämföra med cirka 2,9 terawattimmar 2017. Det visar den senaste statistiken från Energimyndigheten, som har tagits fram av Energigas Sverige i nära samarbete med Avfall Sverige, Lantbrukarnas Riksförbund och Svenskt Vatten.

Det är som sagt fantastiskt att biogasanvändningen fortsätter att öka. Det visar att intresset i industrin är stort när biogas kan erbjudas till ett konkurrenskraftigt pris. Vi ser också att försäljningen av gasbilar har tagit fart på allvar och att marknaden för flytande biogas byggs upp i snabb takt, bland annat med hjälp av projektet Drive LBG som vi är värdorganisation för.

Samtidigt har alltså ökningen i svensk produktion avstannat. Nu är det viktigt att Biogasmarknadsutredningen, som ska lämna sitt betänkande i december, presenterar långsiktiga och verkligt potenta förslag som kan ge den svenska biogasmarknaden en ordentlig boost – när det gäller både användning och produktion. Det finns så många samhällsvärden att ta tillvara här, som vi inte har råd att gå miste om.

För att öka industrins incitament att använda biogas, behövs rätt förutsättningar. Som det ser ut nu får inte företag inom EU ETS (EU:s system för handel med utsläppsrätter) tillgodoräkna sig biogasens klimatnytta när den samdistribueras med naturgas på gasnätet. Energigas Sverige har därför hemställt hos regeringen om att lagen om handel med utsläppsrätter ändras.

I höständringsbudgeten avsatte regeringen 100 miljoner kronor i extra stöd till biogasproduktion under 2019. Som det ser ut nu kommer Jordbruksverket att öppna ansökan till biogasstödet 2019 idag, fredagen 25 oktober. Jordbruksverket lägger samtidigt upp all information om stödet på sin webbplats.

Följ oss gärna på sociala medier, och hjälp oss att sprida gasbranschens budskap! Vi finns bland annat på Facebook, Linkedin, Youtube och Twitter. Vi tar mer än gärna emot tips på nyheter att rapportera om i våra olika kanaler.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet