Förordningen är en följd av att regeringen i slutet av januari överlämnade en extra ändringsbudget till riksdagen, som bland annat omfattade förslag om tillfälligt ekonomiskt stöd till hushåll till följd av höga gaspriser, så kallad gaspriskompensation.

Att förordningen nu beslutats innebär att gasnätsföretagen kan börja ansöka om pengar för utbetalningar hos Energimyndigheten. Gasnätsföretagen kommer därefter att betala ut kompensationen till hushållskunder längs det västsvenska gasnätet.

Enligt regeringen är stödet framåtsyftande, men förordningen baseras på förbrukning under perioden oktober 2021-september 2022.

Stödet uppgår till 79 öre per uppmätt kilowattimme och betalas ut till den gaskonsument som hade rätt att ta ut gas i uttagspunkten enligt ett avtal med gasnätsföretaget den 1 februari 2023. Exakt när pengarna kommer att betalas ut till berörda hushåll framgår inte men förordningen träder i kraft den 21 mars 2023 och stödet kommer att betalas ut med start under våren.

- Energigas Sverige är mycket positiva till att förordningen om gaspriskompensation nu är beslutad så att pengarna kan börja betalas ut till berörda. Vi vet att stödet är efterlängtat av många. Däremot skulle vi ha önskat att både privata konsumenter och företag kompenserats för de höga gaspriserna, säger Anna Liljeblad, fokusområdesansvarig på Energigas Sverige.

Energigas Sverige svarade på remissen av förordningen om gasprisstöd. Vårt remissvar finns att läsa här

Länk till regeringens pressmeddelande