Efter påverkansarbete från Energigas Sverige med flera har regeringen nu beslutat att klimatpremien ska utökas och även omfatta arbetsmaskiner som drivs av gas.

Ändringarna i förordningen (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon innebär bland annat att en ny stödkategori – miljöarbetsmaskiner – införs, som möjliggör stöd till arbetsmaskiner som drivs enbart med fordonsgas eller fordonsgas i kombination med elektrisk energi. Ändringarna träder i kraft redan idag, den 18 januari 2022.

Läs mer på Sveriges Riksdags webbplats