Genom satsningar som Klimatklivet och Drive LBG byggs marknaden för flytande fordonsgas ut i snabb takt. I slutet av 2018 fanns det 6 tankstationer, den här veckan invigs Sveriges 19:e tankstation i Kalmar. Antalet lastbilar som drivs med flytande fordonsgas, och bidrar till utsläppsminskningar i transportsektorn, har också ökat det senaste året. Andelen biogas i den flytande fordonsgasen ligger på nästan 50 procent, enligt SCB:s statistik.

– Det är jätteroligt att andelen biogas i den flytande fordonsgasen redan är så hög. Det visar att vi är rätt ute i ”Gas för framtiden – Klimatfärdplan för energigaserna i Sverige”, som vi lämnar över till regeringen 18 mars. Den flytande biogasen är en viktig pusselbit i gasbranschens resa mot fossilfrihet. Samtidigt blir det tydligt att naturgasen fungerar som en brygga över till biogas, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Det görs också satsningar på ny produktion av biogas på flera håll i Sverige. En ökande andel förvätskas och blir till flytande biogas, som hittar nya användningsområden inom tunga transporter, industri och sjöfart.

– Biogasmarknadsutredningen som kom innan jul föreslår premier till svensk produktion av biogas, med extra tillägg för just förvätskning. Alla utredningens förslag måste nu bli politisk verkstad, så att biogasen kan fortsätta bidra till Sveriges miljö- och klimatmål, säger Maria Malmkvist.

Statistiken från SCB visar vidare att andelen biogas i den komprimerade fordonsgasen, som används till personbilar, lastbilar och bussar, är fortsatt hög. För helåret 2019 hamnar biogasandelen på 94 procent. Försäljningen har ökat med 3 procent jämfört med 2018.

– Målet i gasbranschens klimatfärdplan är att vi ska ha 100 procent biogas i den komprimerade fordonsgasen 2023. Redan nu närmar vi oss alltså målet, och det är givetvis mycket glädjande. Det är också väldigt roligt att totalförsäljningen fortsätter uppåt. Det ser lovande ut inför framtiden, säger Maria Malmkvist.

Mer statistik: http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se