Det känns nästan lite fel att börja prata politik och höstbudget när sommaren fortfarande står i full blom. Men det finns många frågor som är angelägna, och som måste åtgärdas snarast. Energigas Sverige har för närvarande inte mindre än fem hemställningar liggande på olika departement, några skriver vi under själva och några skriver vi under tillsammans med andra organisationer. Under de politikermöten vi har och i kontakten med tjänstemän på departementen har vi varit mycket tydliga med att det är bråttom att genomföra ändringarna. Vi har också blivit positivt bemötta i detta.

Tyvärr överskuggas i princip allt arbete på departementen fortfarande av januariöverenskommelsen. Åtgärder som inte nämns i överenskommelsen prioriteras bort. De hemställningar det i nuläget handlar om är: Beskattning av naturgas utifrån energiinnehåll. Skattebefrielse för biogasol. Fri fördelning av bränslen inom kraftvärme. Bonus-malus för ”nya efterkonverterade” gasbilar. Gröngasprincipen i elcertifikatsystemet. Dessutom har vi varit delaktiga i en hemställan som lämnats av Energimarknadsinspektionen: Undantag från mätning för spiskunder samt övergångsbestämmelse för årsavlästa förbrukare.

Alla dessa hemställningar är viktiga och alla brådskar, men särskilt anmärkningsvärt är det att de två förstnämnda har fastnat i de byråkratiska korridorerna. De är enkla att genomföra och de skulle göra stor skillnad i omställningen till ett hållbart samhälle. Det verkar som att regeringens långsiktiga fokus på ”de stora frågorna” har gjort den blind för sådant som skulle göra stor skillnad nu på en gång.

En annan fråga som börjar bli akut är att söka förlängd statsstödsgodkännande för biogasens skattebefrielse. Sådana processer tar tid, och nuvarande godkännande går ut 2020. Väntar vi in Biogasmarknadsutredningens betänkande är risken stor att vi hösten 2020 hamnar i den olyckliga situation som vi har varit i tidigare; att inga besked finns om skatten trots att befintligt godkännande löper ut om bara några månader/veckor/dagar. Redan nu får vi höra att kunder tvekar eftersom ingen vet hur skatterna kommer att se ut efter 2020. Ett nytt godkännande skulle skapa trygghet om att EU tillåter skattebefrielse. Beslutet om skattebefrielsens vara eller icke vara flyttas då till Sveriges regering och riksdag – istället för att ligga i Bryssel.

Det brådskar också med en förlängning av produktionsstödet för biogas. Men om det ska ske måste finansiering säkras. Inte desto mindre är det avgörande för att den svenska biogasmarknaden ska fortsätta utvecklas. Produktionsstödet bör komma med nu i höstbudgeten!

Följ oss gärna på sociala medier, och hjälp oss att sprida gasbranschens budskap! Vi finns bland annat på Facebook, Linkedin, Youtube och Twitter. Just nu vill jag gärna puffa lite extra för vårt material från årets Almedalsvecka. Bland annat går det att se flera av de seminarier vi arrangerade.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet