Det populäraste ämnet totalt sett under årets Almedalsvecka var ”hållbarhet”, precis som de två senaste åren. Däremot bröts trenden med ett ständigt ökande antal seminarier. Årets program innehöll 800 färre arrangemang jämfört med 2018. Det märktes också på Visbys gator som var något mindre proppfulla än de brukar vara under politikerveckan. Men flera av Energigas Sveriges seminarier var faktiskt fullsatta.

Energigas Sverige inledde veckan på måndagsmorgonen med seminariet ”Hur kan flytande biogas bidra till en fossilfri omställning?” Seminariet hölls på Swedegas arena mitt i Visby och fokuserade på projektet Drive LBG, som Energigas Sverige är värd för. I panelen stod Beatrice Torgnysson Klemme, vd, Biogas Öst, Carl Mikael Strauss, enhetschef Klimatklivsenheten, Naturvårdsverket, Mikael Antonsson, försäljningschef, Gasum Sverige, Peter Blomberg, team leader affärsutveckling och innovation, Swedegas, Anders Berger, public affairs director, Volvo, Henrik Dahlsson, senior advisor hållbara transporter, Scania. Johan Laurell, projektledare för Drive LBG och medarbetare på Energigas Sverige modererade. En av slutsatserna var att utvecklingen av flytande biogas öppnar nya marknader, till exempel inom tunga transporter och sjöfart. Seminariet filmades och kan ses i sin helhet nedan.

Samtidigt hölls ”Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin?” som arrangerades tillsammans med Avfall Sverige, Energiföretagen och Svenskt Vatten. Här medverkade Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige, Tony Clark, vd, Avfall Sverige, Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige, Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten, Henrik Wingfors, moderator, Energiföretagen Sverige, Betty Malmberg, riksdagsledamot, Moderaterna, Svante Werger, strategisk rådgivare, MSB, Marlene Burwick, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Seminariet avslutades med att de fyra branschorganisationerna gav varsitt medskick till politiken. Maria Malmkvist lyfte biogasens roll i det cirkulära samhället och påpekade att biogas bidrar till FN:s samtliga hållbarhetsmål. Eftersom biogasen har så många samhällsnyttor innebär det att många departement och myndigheter är inblandade i att sätta de politiska förutsättningarna. ”Hur kan ni arbeta för att ta tillvara biogasens alla samhällsnyttor?”, frågade Maria Malmkvist politikerna. ”Jag vill ha en biogasminister”, la hon till med glimten i ögat. Ett konkret önskemål till politikerna var att det är viktigt med fortsatt skattebefrielse för biogasen och att stadsstödsgodkännande måste sökas snarast och gärna för en längre period. Biogas behöver också fortsatt stöd på produktionssidan. Avfall Sverige och Energiföretagen har lagt upp sammanfattningar på sina webbplatser. Dessutom filmades seminariet:

Inom ramen för Maritim mötesplats arrangerade vi ”Hur kan gasdrivna fartyg ge en renare sjöfart?” Seminariet tog utgångspunkt i att flytande naturgas (LNG) kraftigt minskar sjöfartens utsläpp av bland annat farliga partiklar. Här medverkade bland andra Christer Bruzelius från Destination Gotland och berättade om deras nya gasdrivna färja Visborg, och planerna på att använda sig av biogas. Övriga medverkande var Magnus Ahlsten, Biogas Gotland, Jonas Åkermark, Aga, Mikael Lidén, Gasum, Fredrik Svensson, moderator, Energigas Sverige.

Samtidigt var det dags för årets Energispektrum med titeln ”Så kan energibranschen fixa klimatet.” Alla åtta riksdagspartiernas energipolitiska talespersoner fanns med på scenen. Seminariet var uppdelat i dueller där politikerna debatterade två och två om olika ämnen. Diskussionen i stort handlade om hur vi ska klara av det ökande energibehovet samtidigt som vi ska ställa om till ett fossilfritt samhälle. Effekt, kapacitetsbrist, kraftvärme och bioenergi var några av ämnena som debatterades. Bland annat sa Rickard Nordin att han gärna vill se en nationell biogasstrategi. Energigas Sveriges Anna Wallentin satt med i expertpanelen som hade till uppgift att avslutningsvis recensera politikerna. Hon sa bland annat att skatteökningen på kraftvärme kom alldeles för plötsligt och är alldeles för hög. Skatten leder till att kraftvärmeverk som redan hade fattat beslut om att ställa om till förnybart nu i stället väljer att lägga ned. Energispektrum tioårsjubilerade i år och har etablerat sig som den viktigaste energipolitiska debatten i Almedalen. Årets moderator var journalisten Lennert Ekdal, med Vattenfalls Cecilia Hellner som ”sidekick”. Energiföretagen sammanfattar på sin webbplats.

På tisdagmorgonen medverkade Fredrik Svensson i Bil Swedens seminarium ”Biodrivmedlens roll för att nå klimatmålen.” Samtidigt var Johan Laurell med i panelen i ”Varor in och skräpet ut – hur löser vi emissionsfria stadsmiljöer?”, som arrangerades på Arena för vätgas och bränsleceller. Vätgas Sverige har skrivit en kort sammanfattning.

Maria Malmkvist deltog i seminariet ”Kan förnybara källor ersätta kärnkraften?” på samma arena. Samtidigt medverkade Anna Wallentin i ”Strömavbrott – effektbrist i kraftnätet”, som sammanfattas av Swedegas här.

På eftermiddagen arrangerade vi ”Så lyfter biogasen.” tillsammans med Swedegas. Seminariet var fullsatt, trots ett bitvis riktigt besvärligt väder med ösregn och stark vind. Fokus låg på den pågående Biogasmarknadsutredningen och en av de medverkande var utredningens huvudsekreterare Roger Berggren som redogjorde för nuläget. Han fick också ta emot en hel del önskemål från branschen. Han uttryckte det som att det finns en stor kunskap kring biogas i Sverige, och att de politiska konflikterna är få: ”Alla gillar biogas”. Samtidigt finns det många utmaningar som utredningen ska försöka hitta lösningar på. Övriga medverkande var Anna-Karin Modin-Edman, Arla, Malin Strand, Fossilfritt Sverige, Marlene Burwick (S), Rickard Nordin (C), Marc Hoffmann, E.ON och Johan Zettergren, Swedegas. Anna Wallentin modererade. Även detta seminarium finns sammanfattat på Swedegas webb och går att se på vår Youtubekanal.

På torsdagen medverkade Maria Malmkvist i seminariet ”Från hästkraft till kokraft och tillbaka – framtidens fossilfria transporter” som arrangerades av Arla.

Två av våra seminarier, ”Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin?” och ”Så lyfter biogasen” var jämställdhetsmärkta av Kraftkvinnorna.

Det arrangerades en hel del seminarier och andra evenemang inom energi- och transportområdena under veckan. Effekt- och kapacitetsproblematiken, ofta med koppling till kraftvärmeskatten, var ett av de återkommande ämnena på energisidan. Även tillståndsprocesser var ett ämne som lyftes på många scener. Inom transportområdet pratades det mycket om hur vi ska lyckas nå de ambitiösa målen till 2030.

Stort tack till alla våra samarbetspartners och paneldeltagare under Almedalsveckan 2019. Vi ses igen nästa år!