Statistiken från SCB visar att andelen biogas i den komprimerade fordonsgasen, som används till personbilar, lastbilar och bussar, är fortsatt hög. För helåret 2021 hamnar biogasandelen på 96 procent.

– Målet i gasbranschens klimatfärdplan är att vi ska ha 100 procent biogas i den komprimerade fordonsgasen 2023. Nu är vi snart där, och det är givetvis mycket glädjande, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Genom satsningar som Klimatklivet och Drive LBG, som finansieras av Energimyndigheten, byggs marknaden för flytande fordonsgas ut i snabb takt. I slutet av 2018 fanns det sex tankstationer, i dag finns det 26 och flera är på gång. Antalet lastbilar som drivs med flytande fordonsgas, och bidrar till utsläppsminskningar i transportsektorn, har också ökat de senaste åren. Statistiken från SCB visar vidare att andelen biogas i den flytande fordonsgasen har ökat från cirka 50 procent 2020 till 65 procent under 2021. Under samma tid har användningen fördubblats.

– Det är jätteroligt att även andelen biogas i den flytande fordonsgasen har ökat snabbt och att åkerier och kunder ser den flytande fordonsgasen som ett viktigt alternativ i deras resa mot fossilfrihet, säger Maria Malmkvist.

Det görs också satsningar på ny produktion av biogas på flera håll i Sverige. En ökande andel förvätskas och blir till flytande biogas, som används inom tunga transporter, industri och sjöfart.

– Biogasen är viktig och behövs, tillsammans med el, vätgas och flytande biodrivmedel, för att Sverige ska nå Sveriges högt ställda miljö- och klimatmål, säger Maria Malmkvist.

Fakta:

Biogas är ett förnybart bränsle som tillverkas av matavfall, avloppsslam och andra restprodukter. Det används inom transportsektorn, industrin, sjöfarten och inom el- och värmebranschen. Biogas minskar klimatutsläppen med i genomsnitt 90 procent.

Mer statistik:

http://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/

Mer information:

Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se