Fram till 2009 var gasolkontroll av husvagnar och husbilar obligatorisk i samband med den regelbundna kontrollbesiktningen, men så är det inte längre. I dag ligger ansvaret helt på ägaren.

- Varje år börjar ett antal husvagnar brinna och även om väldigt få av dessa bränder blir ordentligt utredda, så kan man ändå undra om slitage och bristande underhåll av gasolanläggningen har orsakat vissa av dem, säger Ben Bock chef för säkerhets- och teknikverksamheten hos Energigas Sverige.

Av de husvagnar som kontrollerades 2020 hittade Bilprovningen gasolläckage i cirka 700 stycken, och skadade gasolslangar i ytterligare ett 100-tal. Bristerna är större bland husvagnar än bland husbilar.

- Uppenbarligen gör den frivilliga kontrollen nytta, man kan bara önska att fler lät utföra den. Samtidigt visar vår statistik att olyckorna med flaskgasol minskar trots att användningen ökar, säger Ben Bock.

Se även

https://husbilskompisar.se/nytt-i-husbilsvarlden/bara-fyra-av-tio-husvagns-och-husbilsagare-kontrollerar-gasolen
https://www.bilprovningen.se/tips-husvagn-husbil