Vi är helt med på att vi måste agera snabbt för att nå Sveriges ambitiösa miljö- och klimatmål och står helt bakom klimatlagen. I dag finns det ingen energikälla som på egen hand kan lösa den omställningen, vi måste därför ta hjälp av alla alternativ som finns att tillgå. Diskussionen i det här fallet bör handla om hur vi når största möjliga miljönytta nu, och om att bygga för en snabb och smart omställning till fossilfrihet.

Det finns en myt om att LNG-terminalen låser fast Sverige i ett fossilt beroende. En av grundtankarna är tvärtom att terminalen fungerar lika bra för LBG (flytande biogas) som för LNG (flytande naturgas). Vad som inte framkommer i Fossilgasfällans inlägg är att naturgasen har en viktig roll i att ge förutsättningar för biogasens utveckling på marknaden.

Det är tydligt: För 20 år sedan var fordonsgasen nästan helt fossil. Nu utgörs över 91 procent av förnybar biogas. Gasbarometern, som publiceras av Swedegas, visar att andelen förnybar gas i det västsvenska gasnätet ökar i snabb takt. Under 2018 uppgick andelen biogas till 20,2 procent. Samma siffra 2017 var 10 procent.

Svensk industri är i behov av stora mängder energi och har ofta höga krav på bränslets kvalitet. Många industrier har de senaste åren minskat sina koldioxidutsläpp, och andra utsläpp, genom en övergång från olja till naturgas. Därifrån kan de sedan stegvis gå över till biogas för att minska utsläppen ytterligare.

Det finns flera exempel på industrier som redan har gjort hela den här resan mot fossilfrihet – som inte skulle ha varit möjlig utan naturgasen som mellansteg. Förutom att fungera som brygga i energiomställningen gör naturgasen stor miljönytta redan i dag. I kustnära städer som Göteborg, med hamnen mitt i stan, har sjöfarten en stor inverkan på luftkvaliteten – med allvarliga hälsoproblem som följd. LNG är det renaste tillgängliga bränslet för stora delar av sjöfarten.

Det sänker utsläppen av kväveoxider med 90 procent, svavel med nästan 100 procent och partiklar med 95 procent, jämfört med tjockolja. LNG bidrar till bättre luftkvalitet och därmed också till en bättre folkhälsa.

Vi kan inte vänta och fortsätta med tjockolja och låta människor dö i förtid av dålig luftkvalitet till dess att vi hittat det ultimata förnybara bränslet. Vi måste agera nu och då är LNG den enda realistiska lösningen för stora delar av sjöfarten. Att sätta stopp för utvecklingen av LNG-marknaden är en riktigt dålig idé för miljön i Göteborg och för alla göteborgare.

När LBG finns kommersiellt tillgängligt inom sjöfarten kan även växthusgasutsläppen reduceras betydligt. Och redan nu finns flera exempel på biogasanvändning inom sjöfarten. Rederiet Furetank har tankat LBG i ett LNG-drivet fartyg, och den första bunkringen vid LNG-terminalen i Göteborg skedde delvis med biogas.

LNG-terminalen är en förutsättning för att ställa om sjöfarten. Sjöfarten är en förutsättning för en klimatsmart transportsektor. En klimatsmart transportsektor är en förutsättning för att klara våra tuffa miljö- och klimatmål. Låt oss ställa om och låt oss göra det snabbt. Men låt oss också göra det smart.

Fredrik Larsson, miljöansvarig, Svensk Sjöfart
Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige

Repliken publicerades först på Supermiljöbloggen