Omställningen av energisystemet är på god väg och Sverige ligger i framkant på många områden. Vi är världsledande inom fjärrvärme och vår elproduktion är i stort sett koldioxidneutral. Vi ligger också i topp när det gäller biogas, ett av de klimatsmartaste bränslena som finns. En stor del av den svenska biogasanvändningen går till fordonssektorn, men i takt med att produktionen ökar öppnas möjligheter inom tunga transporter, sjöfart, industrin och elproduktion. 

 

I dag finns flera gaseldade kraftvärmeverk, till exempel Rya Kraftvärmeverk i Göteborg och Heleneholmsverket i Malmö, som kan använda biogas för produktion av riktigt hållbar el och värme. De är avgörande för energisystemet, inte minst kalla vinterdagar när konsumtionen är som störst. Tyvärr har regeringen med stödpartier nu lagt fram förslag som chockhöjer skatten på bland annat naturgas för kraftvärme inom EU ETS, EU:s system för utsläppshandel. 

 

För naturgasen innebär det en höjning från 52 till 298 kronor per megawattimme. Det motsvarar en skatteökning med 473 procent eller 246 kronor per megawattimme, i vissa fall mer än vad själva gasen kostar. Och skatten ska införas om mindre än ett halvår.

 

Vi som drabbas av skatten har redan beslutat att fasa ut det fossila till förmån för förnybart bränsle, och är helt övertygade om att det är den enda vägen framåt. Men i och med förslagen tar fyrpartigruppen bort alla morötter för fortsatta investeringar i förnybar kraftvärme och använder enbart piskan. Skattehöjningarna blir straffskatter i stället för att främja omställningen. Kraftvärmeverken betalar dessutom redan för sina koldioxidutsläpp genom att de är anslutna till EU ETS.

 

Ett annat stort problem är att reglerna kring elcertifikat och EU ETS missgynnar biogas. Biogas som används till elproduktion är i grunden berättigad till elcertifikat. Men som regelverket ser ut i dag får biogas som samdistribueras via gasnätet inte elcertifikat. Inte heller inom EU ETS får företagen tillgodoräkna sig biogasens klimatnytta.

 

Energigas Sverige har tillsammans med Energiföretagen Sverige skickat in en hemställan till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) om att förordningen om elcertifikat måste ändras. Självklart ska biogasens klimatnytta även tillgodoräknas inom EU ETS. Det kan regeringen enkelt lösa genom att ge lämplig myndighet i uppdrag att utforma så kallade ursprungsgarantier för förnybar gas. Det är även ett krav från EU – så det finns ingen anledning att vänta.

Regeringens och stödpartiernas nuvarande energipolitik främjar inte ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt energisystem. I kraftvärmeverken produceras både el och värme samtidigt. Ökat skattetryck på värmen gör att lönsamheten för hela anläggningen sjunker. Det slår hårt mot elproduktionen. Det är en utveckling som vi inte har råd med när kapacitets- och effektbristen i elnätet redan är, eller riskerar att bli, akut i flera av våra storstadsområden – exempelvis i Göteborg och Malmö. 

 

Samtidigt ökar efterfrågan på förnybar el i takt med att andra sektorer ställer om. Det gör även behovet av att kunna balansera effekten i elnätet vid konsumtionstoppar. I Göteborg och Malmö blir alternativet till att balansera med hjälp av Rya Kraftvärmeverk och Heleneholmsverket inte sällan att köpa kolbaserad el från norra Europa.

I det läget är det direkt kontraproduktivt att höja skatterna på kraftvärmen, samtidigt som de viktigaste styrmedlen för att främja förnybar elproduktion (elcertifikatsystemet och EU ETS) inte tillåter en effektiv distribution av biogas som kan bli till grön el. 

Det västsvenska gasnätet innehåller redan upp till 30 procent biogas. Ge oss förutsättningar att fortsätta den resan mot 100 procent – vi är fast beslutna att det är dit vi ska!

Kenneth Andersson, Vd Weum
Alf Engqvist, Vd Göteborg Energi
Marc Hoffmann, Vd E.ON Sverige AB
Maria Malmkvist, Vd Energigas Sverige
Johan Zettergren, Vd Swedegas

Debattartikeln publicerades först i GT