År 2015 var ett riktigt jubileumsår. Det var då 100 år sedan föreningen bildades vilket firades under hela året! Under hela 2015 belystes gasens svenska historia, gasens roll idag och möjligheterna i framtiden. Ett flertal seminarier, extra fina Gasdagar, jubileumsutgåva av tidningen Energigas och en matlagningstävling var några av inslagen under året.

2015 var det exakt 100 år sedan Svenska Gasverksföreningen bildades genom en sammanslutning av 27 svenska kommunala gasverk. År 1968 togs namnet Svenska Gasföreningen. Sedan 2010 heter föreningen Energigas Sverige och har idag drygt 180 medlemsföretag; stora och små energibolag, fordonsproducenter, kommuner och miljöteknikföretag. Alla med intresse i någon av de fem energigaserna; biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

- Vi vill verkligen fira denna hundraåring genom en rad händelser under året. Vi kommer att visa på gasens historiska roll för Sverige och vår utveckling, att gas är en viktig del i allas vår vardag och framtidsmöjligheterna som produktion och användning av gas skapar, säger Anders Mathiasson, fd vd Energigas Sverige.

Stadsgasen var den första energigasen och introducerades i Sverige från 1840 och framåt. Gaslampornas lysande sken betydde mycket för säkerheten i städerna. Gas var även ett viktigt bränsle under krigstidens ransoneringar. Tack vare gasolens introduktion på 50-talet kunde allt fler utanför stadsgasnätet använda gasapparater i husvagnar och båtar samt för fritidsändamål. Även industrin började nu använda gasol.

Naturgasen har ända sedan byggandet av ledningen till Sverige i mitten av 80-talet betytt mycket för svensk industri och sedan mitten av nittiotalet även för transportsektorn. Biogasen har i sin tur från tidigt 90-tal kunnat växa kraftigt genom bland annat stora kommunala satsningar. Biogas är idag det mest klimatsmarta drivmedlet med lägst utsläpp av koldioxid på marknaden. Användningen av den flytande naturgasen, LNG och flytande biogas, LBG ökar idag liksom intresset för vätgasen.

En särskild satsning gjordes under året för att visa på gasens roll i allas vår vardag. Gasbuss på väg till arbetet, naturgasdrivna kryssningsfartyg, gasolgräddad kexchoklad eller gasolrostat kaffe, naturgas som råvara i målarfärg och i var och ens mobilskärm. Exemplen är otaliga och kommer att uppmärksammades hela året i en särskild satsning på sociala medier: #gasivardagen och på instagramkontot @gasivardagen.

Med gasbranschens vision Grön Gas 2050 tydliggörs även att gasen inte bara har en historiskt och vardaglig roll utan också är viktig för att nå målet om att bli ett klimatneutralt Sverige år 2050.

I slutet av maj gick de extra fina och spännande Gasdagarna av stapeln. Under året arrangerades dessutom ett flertal seminarier, en särskild jubileumsutgåva av tidningen Energigas gavs ut, en film om gasens historia producerades och mycket annat.