Tyra har sedan starten 1985 levererat en gas med högt och relativt stabilt värmevärde. Renoveringen är planerad att pågå under perioden 2019 - första kvartalet 2024.

Observera att nedanstående texter endast rör det västsvenska gasnätet.

Förändringar i den svenska rörbundna gasen

Hur påverkas gasen?

Kommer min verksamhet/användning att påverkas?

Värmevärdets påverkan på energiskatten

Var kan jag hitta information?

 

Ladda ner samlad information här