Biogas har mycket hög klimatprestanda och bidrar till att minska växthusgasutsläppen när det ersätter fossila bränslen. Det är bara en av de många miljö- och samhällsnyttor som biogas bidrar med.

Läs mer om biogasens miljönyttor och biogasens klimatprestanda.