Nej, motorgas är ett annat namn för gasol som drivmedel för fordon.

I Sverige används vanligen gasol som till minst 95 procent består av propan. Internationellt används beteckningen LPG, Liquefied Petroleum Gas.

Det är inte möjligt att tanka motorgas i en bil avsedd för fordonsgas, då produkterna har olika anslutningssystem. Fordonsgas har 230 bars tryck i systemet och gasol har maximalt 20 bars tryck och det skulle därför vara farligt att tanka fordonsgas i en motorgastank. De olyckor som har inträffat i Sverige i samband med detta har berott på att hemmagjorda adaptrar har använts. Denna felaktiga hantering är olaglig. Tydliga dekaler ska finnas på stationer för fordonsgas som varnar för detta.