I Sverige produceras 2,1 TWh biogas från sammanlagt 275 anläggningar (år 2017). Av den producerade gasen uppgraderades 65 % för användning huvudsakligen som fordonsgas. Mest biogas produceras i samrötningsanläggningar (48%) och vid reningsverken (36 %) följt av deponier, industrianläggningar och gårdsanläggningar.

Statistik om biogas