Börjar:
Slutar:
Plats:
Teams, länk skickas ut dagen innan
Kostnad:
Våra medlemmar deltar utan kostnad - Ej medlem 850 kr

De krångliga tillståndsprocesserna hindrar investeringsviljan i Sverige. Samtidigt har flera nya lagförslag lagts fram från regeringens sida under våren 2024. Nu senast om att ändringstillstånd blir huvudregel och att tidsbegränsade tillstånd kan förlängas med tre år.

Vid webbinariet får du en genomgång av nuläget och presentation av de förslag som klubbats av riksdagen som ny lagstiftning respektive vilka nya initiativ från regeringen som är på gång för att effektivisera processerna för bland annat elnätsutbyggnad, gasprojekt och gruvor. Avslutningsvis ges en analys om vilka följder de nya lagförslagen kan komma att få på tillståndsprocesserna framöver.

Medverkande

Pia Pehrson, Advokat/Partner, Foyen Advokatfirma.

Pia Pehrson har mångårig erfarenhet av tillstånds- och koncessionsprocesser för såväl gasprojekt som elnät och har många vindkrafts-och vätgasfrågor på sitt bord. Hon är ansvarig för Foyen Advokatfirmas Mark- och miljörättsgrupp.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din anmälan som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Anmälan

Vid frågor om din anmälan kontakta Linda Carstens.

Krångliga tillståndsprocesser och nya lagregler, finns det ljus i tunneln för gasbranschen?

Det finns fel i formuläret

Företag

Deltagare

Fakturauppgifter