Börjar:
Slutar:
Plats:
Teams, länk skickas ut dagen innan
Kostnad:
Våra medlemmar deltar utan kostnad - Ej medlem 850 kr

Bakgrund 

Regeringen har anslagit medel för fortsatt stöd till produktion av biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform samt gödselbaserad biogas. Och i mitten av november öppnar ansökan hos Energimyndigheten. 

Sedan 2022 har Energimyndigheten ansvarat för produktionsstödet till biogas som uppgraderas till biometan i gas- eller vätskeform, den så kallade uppgraderingspremien och förvätskningspremien. Från 1 januari 2024 kommer Energimyndigheten även ha ansvaret för stöd till produktion av gödselbaserad biogas, det vill säga gödselgaspremien. Det stödet har tidigare kunnat sökas hos Jordbruksverket. 

Den 19 oktober beslutade Regeringen om ändringar i Förordningen (2022:225) om statligt stöd till produktion av viss biogas. Ansökan för stöd 2024 kommer öppna i mitten på november och stänga 15 december 2023. 

En förändring när det gäller gödselgaspremien är att stödet från och med 1 januari 2024 betalas ut i förskott utifrån uppskattad produktionsvolym som sedan återrapporteras året efter, då det slutgiltiga stödbeloppet fastställs. 

Det och mycket mer kommer Energimyndigheten berätta om under webbinariet. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor direkt till Energimyndigheten. 

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din anmälan som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Anmälan

Anmälan är stängd. Vid frågor om din anmälan kontakta Linda Carstens.