Utbildningsplanerna är kopplade till de behörighetsgrundande utbildningarna samt Föreståndarutbildningar.

De behörighetsgrundande utbildningarna genomförs uteslutande av Energigas Sverige medan olika utbildningsföretag kan hålla Föreståndarutbildningar.

Godkännande av utbildning

För att få sin utbildning godkänd av Energigas Sveriges utbildningsnämnd (UN) måste samtliga företag som så önskar skicka in sitt material som då gås igenom av UN och kopplas mot respektive utbildningsplan. Detta gäller också de behörighetsgrundande utbildningarna.

Att ha sin utbildning godkänd ger en kvalitetsstämpel i branschen.