Energigas Sveriges behörighetsgrundande utbildningar

 • Gasmontör
 • Gasinstallationsledare
 • Besiktningsman gasinstallationer
 • Besiktningsman distributionsnät och reglerstationer
 • Gasdelen, för PE-svetsare med EWF certifikat

Aktuella utbildningar

Kategorier för Gasmontör, Gasinstallationsledare samt Besiktningsman gasinstallationer

 • Kategori 1 - EG- typgodkända gasapparater för matlagning
 • Kategori 2 - EG-typgodkända gasapparater med en maximal effekt på 100kW
 • Kategori 3 - EG-typgodkända gasapparater med en effekt över 100kW
 • Kategori 4 - Ej EG-typgodkända gasapparater

Utbildningarna bygger på av branschen framtagna utbildningsplaner som är förankrade hos berörda myndigheter. Kursledarna är själva verksamma i branschen och har gedigen kunskap inom sina respektive ämnesområden.

Aktuella utbildningar

Energigas Sveriges övriga utbildningar

Utöver de behörighetsgrundande utbildningarna genomför Energigas Sverige olika föreståndarutbildningar kopplat till de respektive gaserna, Introduktionskurs energigaser, Gasmontörsutbildning, samt utbildningar och seminarier kring säker gashantering.

 • Introduktionskurs energigaser
 • Föreståndare biogas
 • Föreståndare LNG/LBG
 • Föreståndare tankstationer
 • Seminarier för räddningstjänsten
 • Fortbildning för behöriga Besiktningsmän
 • Fortbildning för behöriga Installationsledare

Aktuella utbildningar