Auktorisationsnämnden har fyra möten per år. Vid mötena går Auktorisationsnämnden igenom alla ansökningar och fattar beslut. Mötet protokollförs av sekreteraren och justeras av ordföranden och en ledamot i Auktorisationsnämnden.

Efter att protokollet har justerats och godkänns ansvarar Energigas Sveriges kansli för att skicka ut nya certifikat och meddela avslag.

Vid avslag meddelar Energigas Sverige beslutet med motivering samt vad som behöver kompletteras.

Vid godkänd ansökan uppdaterar Energigas Sverige listorna som finns för varje yrkeskategori samt skickar ut certifikat till alla som blivit godkända.