För att en ansökan om behörighet ska kunna godkännas av Energigas Sveriges Auktorisationsnämnd gäller att den sökande har minst den erfarenhet som efterfrågas i Auktorisationsnämndens olika stadgar för prövning av behörighet för respektive yrkesgrupp.

Kraven på erfarenhet finns i följande stadgar:

* Energigas Sveriges certifikat för kompletterande gasbehörighet för PE-svetsare är endast giltigt i kombination med certifikat enligt EWF 581-01. Krav på erfarenhet ställer Svetskommissionen då de utfärdar EWF 581-01.